Market Monitor Machines Frankrijk 2018

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

13 nov 2018

Het segment machines voor de maakindustrie profiteert van hogere investeringen door fabrikanten van auto’s, vliegtuigen en chemische bedrijven, zowel in het binnenland als in het buitenland.

  • Solide groei in de meeste segmenten
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60-70 dagen
  • Gekwalificeerd personeel vinden is een probleem

 

 

 

 

Market Monitor Machines Frankrijk 2018 - overzicht

 

 

 

 

Na goede prestaties in 2016 steeg de Franse machineverkoop met 2,3% in 2017, vooral dankzij de hogere export, met Duitsland als hoofdbestemming. In de eerste helft van 2018 steeg de machineverkoop (binnen- en buitenland) zelfs met 8,6%. De vooruitzichten voor de tweede helft van 2018 en voor 2019 blijven positief, aangezien zowel de productie als de vraag blijven groeien.

Het segment machines voor de maakindustrie profiteert van hogere investeringen door fabrikanten van auto’s, vliegtuigen en chemische bedrijven, zowel in het binnenland als in het buitenland. De binnenlandse vraag blijft dynamisch, dankzij hogere investeringen door de maakindustrie om productievestigingen te moderniseren (‘Industrie 4.0’). In 2017 steeg de verkoop van industriële robots met 29% op jaarbasis. De orderboeken van het segment machines voor de maakindustrie zijn goed gevuld (meer dan drie maanden).

 

 

 

Market Monitor Machines Frankrijk 2018 - sector

 

 

 

Vorig jaar groeiden de activiteiten van het segment machines voor de bouwsector met 11%, dankzij het segment hijs- en transportapparatuur (+13,6%). De vooruitzichten voor de komende maanden blijven voorlopig stabiel; er zijn echter indicaties dat het herstel van de bouwactiviteiten zijn piek al heeft bereikt.

Machinefabrikanten die actief zijn in de landbouwsector boekten een bescheiden herstel in 2017 na een daling van de omzet in 2016. In 2018 trekt de verkoop naar verwachting echter weer aan (+8%) en zullen de marges weer stijgen, dankzij de grotere vraag van boeren en hogere prijzen.

Het segment kook- en leidingapparatuur, dat sterk afhankelijk is van de olie- en gasindustrie, kampt nog altijd met een zwakke vraag, in combinatie met hogere grondstoffenprijzen.

 

 

 

Market Monitor Machines Frankrijk 2018 - machinesector

 

 

 

De financieringsbehoeften in deze kapitaalintensieve sector zijn groot. Als gevolg hiervan kunnen bedrijven in deze sector hoge schulden aangaan die hun financiële structuur en algemene solvabiliteit verzwakken, met onnodige druk op hun liquiditeit tot gevolg. In veel gevallen kunnen voorschotten echter de kastoestand van leveranciers verbeteren, samen met een groter gebruik van factoring-contracten, terwijl banken bereid zijn om leningen te verstrekken aan de machinesector voor investeringen door middel van lease of langetermijnleningen. Momenteel staan veel machinefabrikanten onder druk om te groeien/uit te breiden (waar extra investeringen voor nodig zijn) of orders te weigeren. Gekwalificeerd personeel vinden is tegenwoordig een reëel probleem dat gevolgen heeft voor de verdere expansie van bedrijven.

De voorbije 12 maanden zijn de winstmarges van machinefabrikanten gestegen dankzij het gunstige bedrijfsklimaat; de komende maanden zouden ze echter licht kunnen krimpen door de hogere metaal- en energieprijzen en het feit dat capaciteitsproblemen voor meer onderaanneming hebben gezorgd.

 

 

 

Market Monitor Machines Frankrijk 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

 

Betalingen in de Franse machinesector gebeuren na gemiddeld 60-70 dagen en de betalingsduur is afgenomen. De voorbije jaren was het aantal late betalingen laag. In de eerste helft van 2018 bleef het aantal wanbetalingen vrij laag; de komende zes maanden wordt geen verslechtering verwacht. In de eerste helft van 2018 daalde het aantal insolventies met ongeveer 8%, maar we verwachten dat deze trend zal afvlakken in de tweede helft van 2018 en in 2019.

Gezien de huidige prestaties en positieve vooruitzichten, blijft ons acceptatiebeleid open voor de meeste segmenten. We blijven echter voorzichtig tegenover machinefabrikanten die afhankelijk zijn van de olie- en gasindustrie die nog steeds met een lage vraag en vaak hoge schuldenlast kampt.

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.