Market Monitor Chemie - Saoedi-Arabië 2017

Market Monitor

  • Saoedi-Arabië
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

Tegen 2020 zou Saoedi-Arabië de op een na grootste ethyleenproducent ter wereld kunnen worden (na de VS).

  • De Saoedi-Arabische chemiesector vertrouwt op de enorme hoeveelheden koolwaterstoffen van het land, waaronder gas en vloeistoffen verbonden met de productie van ruwe olie en methaan. Naast de aanzienlijke reserves aan goedkoop te ontginnen grondstoffen profiteert de sector ook van een ondersteunend economisch overheidsbeleid. Tegen 2020 zou Saoedi-Arabië de op een na grootste ethyleenproducent ter wereld kunnen worden (na de VS).
  • De sector blijft echter kampen met de vertraging van de economische prestaties van het land, als gevolg van de lagere olieprijzen. Dit leidde tot minder investeringen en meer overheidsuitgaven. Verwacht wordt dat de vraag en winstmarges van bedrijven in 2017 verder dalen.
  • De langetermijnvooruitzichten voor de chemiesector blijven echter gunstig, aangezien men op een groeiende export vertrouwt, ondanks het toenemende gebruik van schaliegas als grondstof voor de Amerikaanse petrochemische productie.

 

  • De betalingstermijnen in deze sector liggen doorgaans tussen de 60 en 120 dagen. Tot 2015 was het betalingsgedrag in de chemiesector goed. Als gevolg van de huidige economische moeilijkheden in Saoedi-Arabië is het aantal wanbetalingen en faillissementen echter gestegen en verwacht wordt dat ze de komende maanden verder zullen stijgen. Veel bedrijven kampen met een krappe liquiditeit en krimpende marges.
  • Daarom handhaven we voorlopig een voorzichtig acceptatiebeleid voor de chemiesector, in het bijzonder als het gaat om grote kopers die sterk afhankelijk zijn van bankleningen.       
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.