Regionale Snapshots Sectorprestaties

In één oogopslag informatie over de sectorprestaties in bepaalde landen.

 

Man looking at computer screen | Atradius

 

De COVID-19 pandemie heeft gevolgen gehad voor elke economie ter wereld en heeft de ergste economische recessie in bijna een eeuw veroorzaakt. Of het nu gaat om lockdowns die de mogelijkheid om operationeel te zijn beperken, ziekte van personeel of onderbroken toeleveringsketens, de meerderheid van bedrijven over de hele wereld is getroffen door deze pandemie. 

Het beeld is echter niet uniform. De vooruitzichten voor de bedrijfsprestaties worden beïnvloed door economische variabelen die verder gaan dan het virus, waaronder brexit, de handelsoorlogen tussen de VS en China en de trends in de afzonderlijke sectoren, zoals de verschuiving naar elektrische voertuigen in de automobielsector.

Download hieronder de relevante sectorvooruitzichten voor een bepaald land.

West-Europa

Naast de interventies van de afzonderlijke EU-lidstaten in hun eigen economie hebben de EU-leiders overeenstemming bereikt over een akkoord voor een EU-fonds van 750 miljard euro om de EU-landen te helpen zich te herstellen van de economische gevolgen van de pandemie. Verwacht wordt dat het bbp van de eurozone in 2021 met ongeveer 4% zal opveren na een terugval met 6,8% in 2020.

Naarmate het uitrollen van de vaccins vordert, keert de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk langzaam terug naar normaal. Verwacht wordt dat de economie in 2021 met ongeveer 8% zal aantrekken, na een terugval met 9,8% vorig jaar.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

 

 

 

 

Oost-Europa

In 2020 werd Rusland getroffen door een dubbele schok: de economische kosten van de lockdown maatregelen in combinatie met lage olieprijzen en een toezegging om de olieproductie te verlagen. In 2021 zal de economie naar verwachting met 2,5% groeien, gesteund door hogere olieprijzen en sociale uitgaven.

Turkije kon in 2020 een recessie vermijden en de economie zal in 2021 naar verwachting met ongeveer 5% groeien. De volatiliteit van de lira en de hoge inflatie wegen echter op de groeivooruitzichten.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Azië en Oceanië

De Chinese economie werd in het eerste kwartaal van 2020 zwaar getroffen door de pandemie, maar heeft zich sindsdien sterk hersteld. Het bbp bereikte vorig jaar al weer het niveau van voor de pandemie en zal in 2021 naar verwachting met bijna 9% groeien.

Verwacht wordt dat de Japanse economie in 2021 met ongeveer 2% zal opveren, na vorig jaar met 4,7% te zijn gekrompen. Terwijl de export zich sterk herstelt, blijven de particuliere consumptieve bestedingen gematigd.

Hoewel de tweede golf van de pandemie India hard heeft getroffen, zal het economisch herstel naar verwachting in het tweede halfjaar van 2021 aan kracht winnen en zal het bbp dit jaar naar verwachting met ongeveer 9% toenemen.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Amerika

Na een krimp van 3,5% in 2020 zal de Amerikaanse economie in 2021 naar verwachting met meer dan 7% opveren, omdat de binnenlandse vraag wordt ondersteund door omvangrijke stimuleringsmaatregelen. De consumentenbestedingen herstellen snel als gevolg van directe fiscale overdrachten en verlengde werkloosheidsuitkeringen.

Mexico kende een diepe recessie in 2020, met een bbp-krimp van meer dan 8,5%. De automobielsector - Mexico's belangrijkste bron van export - liet een scherpe daling van de vraag zien in combinatie met verstoringen in de toeleveringsketen. Verwacht wordt dat de economie zich in 2021 met 6% zal herstellen.

Download de rapporten hieronder (een aantal rapporten zijn alleen verkrijgbaar in het Engels)

Hoe presteren bepaalde sectoren in 2021?

 

Alle inhoud op deze pagina is onderhevig aan onze Disclaimer, bekijk hier.

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.