Stof tot nadenken

"Atradius heeft in de afgelopen twee jaar de deuren geopend voor talrijke nieuwe verkoopkanalen, met een uitzonderlijke service en persoonlijke ondersteuning."

William Hawkins, Senior Executive van Ambir Technology, Inc

Market Monitor - Voedingsindustrie

In veel markten is de export duidelijk van groot belang voor de winstgevendheid van de foodsector: in sommige landen compenseert de export de minder positieve resultaten op de thuismarkt. De algemene tendens is dat de onderhandelingsmacht van grote retailers en discounters toeneemt. Dit maakt het leven steeds moeilijker voor hun leveranciers, die hun marges zien stagneren op een laag niveau of zelfs zien krimpen.

Momenteel zijn de prestaties van de foodsector over het algemeen bevredigend, met redelijk stabiele kredietrisico’s en bedrijfsprestaties in veel landen. Maar omdat veel bedrijven kleine marges hebben, blijft de voedingsindustrie gevoelig voor neerwaartse risico’s, zoals volatiele grondstofprijzen, een plotselinge economische terugval en gezondheidskwesties.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pijl

 

 

 

 

 

 

 

 

Download gratis het rapport

 

 


Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen. U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211
E-mail: online.nl@atradius.com

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Feiten en Cijfers

Atradius is een toonaangevend leverancier van diensten op het gebied van kredietverzekering, incasso en borgstelling en is aanwezig op elk continent. Hier volgt een beknopt overzicht van ons bedrijf.

Ratings

Onze financiële rating is bevestigd door kredietwaarderingsbureaus A.M. Best als ‘A’ (excellent) met stabiele vooruitzichten, en Moody’s als ‘A2’ eveneens met stabiele vooruitzichten.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.