Partners

"Samen naar het beste resultaat."

Door samenwerking de beste propositie.

Atradius is continu op zoek naar partners die hun klanten topkwaliteit willen bieden op het gebied van kredietverzekering en creditmanagement ondersteuning. We streven daarbij naar eersteklas dienstverlening en de ontwikkeling van vernieuwende producten die onze klanten een zo groot mogelijke voorsprong bieden.

Brokerinformatie

Synergie door samenwerking - Brokerstrategie in het kort

Incassopartners

Atradius: uw partner op incassogebied

Brancheorganisaties

Branchespecifieke credit management oplossingen voor uw leden

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.