Atradius Nieuwsbrief maart 2016


Trends in Export

 

Bent u als exporteur actief in Europa?

Uitnodiging Trends in Export

Dan heeft u alle reden om 7 april naar Trends in Export 2016 te komen. Wellicht heeft u de uitnodiging al voorbij zien komen. Dit jaar gaan we in op het thema: 'Handel binnen de Europese interne markt'.

Nu Nederland voorzitter is van de EU wil Trends in Export de eigen interne Europese handel eens goed onder de loep nemen.

  • Welke voordelen brengt de EU u als exporteur?
  • Wat zijn de knelpunten?
  • Wat vindt exporterend Nederland van de recente ontwikkelingen?

Benieuwd naar de antwoorden?

pijl

Bekijk het rapport hier
 

 


8 meest belovende landen voor 2016

Welke landen zijn het meest veelbelovend in 2016?

Atradius identificeert de top 8 van meest veelbelovende landen voor zakelijke kansen in 2016.

De economische omstandigheden in opkomende markten zijn verslechterd in 2015, toch zijn er een aantal economieën die tegen de algemene trend ingaan en sterke prestaties laten zien.

Wilt u weten welke landen het meest veelbelovend zijn en in welke branches de meeste groei wordt verwacht?

pijl

Bekijk het rapport hier

 


Ipad discussion

Heeft u onze laatste onderzoeken en rapporten al gelezen?

Zorg dat u altijd op de hoogte bent van de laatste economische en branche gerelateerde informatie. Download gratis onze rapporten.

Klik op 'lees verder' voor onze meest recente publicaties, waaronder:

  • Economische Update maart
  • Market Monitor Bouw
pijl

Klik hier voor alle publicaties

 

Gerelateerde content

Trends in Export 2016

Rapport

Structurele veranderingen in de wereldhandel

De acht meest veelbelovende markten voor 2016

Rapport

Atradius identificeert de top 8 meest veelbelovende markten voor zakelijke kansen in 2016.

Economische Update Juni 2016 | Atradius Nederland

Rapport

De nieuwste uitgave van de (Engelstalige) Economische Update, met daarin een beeld van de huidige wereldwijde economische omgeving en de vooruitzichten door Atradius Economic Research.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.