Nederlandse exporteurs verwachten ‘Bremain’

Atradius nieuws

Amsterdam, 15 juni 2016 - Twee op de drie Nederlandse exporteurs verwachten dat het Verenigd Koninkrijk ook na 23 juni nog tot de Europese Unie behoort.

Dan gaan de Britten naar de stembus voor het referendum over een ‘Brexit’. Een meerderheid Nederlandse exporteurs is echter optimistisch gestemd. Zij denken dat de Britten zullen stemmen voor een ‘Bremain’ Het is een thema dat sterk leeft onder Nederlandse ondernemers. 90 procent zegt de berichtgeving over het Brits referendum te volgen. Een derde van de exporteurs denkt negatieve gevolgen te ondervinden als een Brexit wel een feit wordt. Dit blijkt uit onderzoek van kredietverzekeraar Atradius, exportvereniging Fenedex en ondernemersvereniging EVO.

Gevolgen Brexit voor Nederlandse export

De groep exporteurs die bang is voor nadelige effecten voorziet met name hogere kosten, extra papierwerk en ingewikkeldere procedures bij export naar het Verenigd Koninkrijk. Tevens wordt de kans op wisselkoersschommelingen gezien als negatief. Ook sluiten ondernemers niet uit dat een Brexit economische schade voor het Verenigd Koninkrijk zelf tot gevolg zal hebben, wat eveneens niet goed is voor de handel. Hier staat tegenover dat zo’n twee derde van de ondernemers denkt dat de gevolgen beperkt blijven, doordat er waarschijnlijk een handelsakkoord zal komen. Zo’n verdrag kan er onder meer voor zorgen dat de invoertarieven tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU beperkt blijven.

Voorbereiden op Brexit

Een Brexit zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven. Nederland is na Duitsland één van de belangrijkste handelspartners van het Verenigd Koninkrijk. In totaal exporteerde Nederland in 2015 voor 38 miljard euro naar het land en heeft zij voor 20,9 miljard euro geïmporteerd. De precieze gevolgen zijn moeilijk te voorspellen en dat maakt het voor bedrijven lastig om zich hierop goed voor te bereiden. Na een Britse uittreding wordt nog minstens twee jaar onderhandeld over hoe dit precies zijn beslag zal krijgen. Bedrijven kunnen zich voorbereiden door eerst in kaart te brengen met welke risico’s zij geconfronteerd worden. Zo overweegt een aantal multinationals hun hoofdkantoor na een Brexit uit Londen te verplaatsen. Ook moeten ondernemers hun klantenportfolio onder de loep nemen en zich een oordeel vormen over het belang van het Verenigd Koninkrijk als afzetmarkt van hun producten. De juridische afdeling moet inventariseren welke implicaties een Brexit kan hebben voor bestaande contracten en welke partij verantwoordelijk is voor mogelijke extra kosten, zeker bij langlopende contacten. Bedrijven die veel handelsrelaties hebben in het Verenigd Koninkrijk doen er in elk geval verstandig aan om één aanspreekpunt te benoemen.

 

Over Atradius

Atradius biedt wereldwijd tal van diensten op het gebied van kredietverzekering tot incasso via strategische aanwezigheid in 50 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 200 miljoen bedrijven wereldwijd. De producten van Atradius op het gebied van kredietverzekering, borgstelling en incasso helpen bedrijven over de hele wereld om zich in te dekken tegen betalingsrisico’s die verbonden zijn aan de verkoop van producten en diensten op krediet. Atradius maakt deel uit van Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), een van de leidende verzekeraars in Spanje en een wereldleider op het gebied van kredietverzekering.

Over Fenedex

Fenedex is het grootste exportnetwerk van Nederland. De vereniging is in 1954 door en voor het Nederlands internationaal opererende bedrijfsleven opgericht. Fenedex is onafhankelijk en ongesubsidieerd. De organisatie heeft tot doel de Nederlandse export en internationalisatie van het bedrijfsleven te stimuleren en te professionaliseren. Dit gebeurt door middel van kennis- en ervaringsuitwisseling, een uniek netwerk en een hoogwaardig dienstenpakket. Fenedex heeft 1.100 leden en duizenden klanten die zij dagelijks verbindt, adviseert, opleidt en waarvan zij de belangen behartigt. Fenedex is onderdeel van de EVO-Fenedex B.V. die opkomt voor de belangen van ondernemers op het gebied van logistiek en internationaal ondernemen.

Voor meer informatie:
Atradius
Corporate Communications & Marketing
Mariëlla Dalstra-van Emst
Tel. +31 (0)20 553 2394
Mob. +31 (0)6 1297 8985
E-mail: mariella.dalstra@atradius.com