Risico’s beheersen met risicomanagement

U bent niet voor niets ondernemer geworden. Zo weet u dat bij het ondernemerschap de nodige risico’s horen. Toch is het verstandig deze risico’s zo goed mogelijk te beheren.

Dit kunt u doen door middel van risicomanagement. Risicomanagement is een continu proces. Op repeterende basis inventariseert u welke risico’s u met uw onderneming loopt en vervolgens bepaalt u welke impact deze risico’s kunnen hebben. Wanneer deze risico’s de continuïteit van uw onderneming in gevaar kunnen brengen, dan neemt u risicobeperkende maatregelen. Deze risico’s kunnen op veel verschillende vlakken aanwezig zijn. Niet alleen kan uw inventaris afbranden, maar er bestaat ook de kans dat privacygevoelige informatie kan lekken door een datalek. In dit artikel vertellen we hoe u risicomanagement in grote lijnen binnen uw onderneming kunt implementeren.

Het risicomanagement proces

Risicomanagement is een middel om de risico’s binnen uw onderneming in kaart te brengen en mogelijk te beheersen. U doorloopt in dit proces een vijftal stappen waarmee u risico’s in kaart brengt, beheerst, monitort en rapporteert. Hierna begint deze cyclus opnieuw. Het is een continu proces, omdat er steeds nieuwe risico’s kunnen voordoen die u vervolgens weer wilt beheersen. Hieronder de vijf stappen van risicomanagement.

Stap 1: Risico-identificatie
In deze stap brengt u de risico’s in kaart en vervolgens clustert u ze. Op verschillende vlakken kunt u namelijk risico’s lopen. U kunt bijvoorbeeld onderscheid maken in risico’s op operationeel en strategisch niveau. Daarnaast kan het handig zijn financiële risico’s apart in kaart te brengen.

Stap 2: Risicoanalyse
Stap 1 geeft dus inzicht in welke risico’s u met uw onderneming loopt. U heeft echter nog geen kennis van de mogelijke impact die deze risico’s kunnen hebben. In de tweede stap van het risicomanagement gaat u dat uitzoeken. Per risico kijkt u welke impact het kan hebben op de continuïteit van uw onderneming. Zo brengt u prioriteit aan in het beheersen van de risico’s.

Stap 3: Risicobeheersing
Nu u de risico’s in kaart heeft gebracht en weet hoe groot die risico’s zijn, kunt u bepalen welke maatregelen u gaat nemen om deze risico’s te beheersen. Er zijn een aantal opties om die risico’s te beheersen. U kunt bijvoorbeeld bepaalde activiteiten staken, omdat u er te grote risico’s hebt geïdentificeerd. Een andere manier om maatregelen te nemen tegen te grote risico’s is verzekeren. Daarnaast kunt u een nieuw beleid invoeren om risico’s te beperken. Van sommige risico’s is het voldoende als u weet dat ze er zijn en dit leert te accepteren.

Stap 4: Monitoring van de risico’s
Feitelijk betreft de vierde stap het continue proces dat bij risicomanagement hoort. Regelmatig monitort u hoe de risico’s zich ontwikkelen. Door continu veranderende omstandigheden loopt u tevens steeds tegen nieuwe risico’s aan. Daarnaast kan de groei van uw bedrijf resulteren in andere en grotere risico’s.

Stap 5: Rapporteren van de risico’s
Uiteraard is het verstandig de geformuleerder risico’s vast te leggen in een goede rapportage. Daarom is dit de vijfde en laatste stap. Door middel van een duidelijk rapportage heeft iedereen een helder beeld waar de risico’s zich binnen de onderneming bevinden en kan daar dan ook naar handelen. Bovendien kan het heel praktisch zijn als risico’s helder zijn gerapporteerd bij het realiseren van groeiambities en bij het formuleren van een nieuwe strategie.

Risicomanagement en het debiteurenrisico

Wanneer u op factuurbasis werkt, dan identificeert u als het goed is ook het debiteurenrisico bij de eerste stap: de risico-identificatie. Het risico dat verscholen zit bij debiteuren, is dat uw debiteuren niet of te laat betalen. Dit is binnen het MKB een herkenbaar en groot probleem. Maar liefst 25% van de faillissementen binnen het MKB hebben namelijk als oorzaak te laat of niet-betalende debiteuren. In veel gevallen is het een risico binnen risicomanagement. Het is verstandig om maatregelen op te nemen in het management wat betreft debiteurenrisico. Deze maatregelen kunnen onder andere het implementeren van een strak debiteurenbeheer en het samenwerken met een goed incassobureau zijn.

Het debiteurenrisico beheersen met de mkbZeker van Atradius

Een andere maatregel om het debiteurenrisico te beheersen is het afsluiten van de mkbZeker van Atradius. Hier zitten meerdere risico beheersende maatregelen in verscholen. Zo doet u onder andere van tevoren een kredietwaardigheidscheck van de potentiële klant.

Daarnaast heeft u met Atradius Collections een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking tot uw beschikking. Mocht de betaling uiteindelijk toch uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd met mkbZeker van Atradius Collections.


Download de whitepaper
"De verantwoorde groeiroute"

Whitepaper icon

10 tips voor een strak debiteurenbeheer
binnen uw onderneming.

 

Gerelateerde content

Het incassobureau een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.