Een oninbare vordering afboeken

Er kan zich een vervelende situatie voordoen waarbij u het vertrouwen verliest om een vordering te incasseren bij een klant.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw klant failliet gaat. In dat geval ziet u er geen heil meer in om de vordering in te dienen bij de curator. Op dat moment moet u helaas overgaan tot het afboeken van de oninbare vordering. 

Er kunnen ook situaties ontstaan waarin u ook het vertrouwen verliest om de vordering te innen, maar waarbij er best nog wat mogelijkheden zijn. Zo kunt u in ieder geval de schade beperken. In dit artikel vertellen we u daar graag meer over.

De B.T.W. terugvragen van de afgeboekte oninbare vordering

Niet iedere ondernemer is op de hoogte van het volgende: wanneer u geconfronteerd wordt met een oninbare vordering, dan heeft u het recht om de B.T.W. van deze vordering bij de Belastingdienst terug te vragen. Om dit te realiseren dient u er wel zeker van te zijn dat de factuur niet betaald zal worden. Het terugvragen van deze B.T.W. gaat vrij eenvoudig in zijn werk. U schrijft de Belastingdienst aan en voegt daarbij alle relevante gegevens. Zo stuurt u de factuur en tevens de bewijsvoering waaruit blijkt dat de factuur niet meer betaald zal worden.

Een oninbare vordering laten opkopen in plaats van afboeken

Kost het u teveel tijd om een vordering geïncasseerd te krijgen, maar is er wel nog een reële kans dat uw debiteur uiteindelijk betaalt? Dan zijn er partijen die wellicht uw vordering willen opkopen. Dit kunnen gespecialiseerde partijen zijn, zoals factoring partijen of een incassobureau. Zij beoordelen de vorderingen en zij hebben aan de hand daarvan een bepaald bedrag dat ze willen betalen. Door ervaring en specialistische kennis hebben deze partijen vaak meer mogelijkheden om de betreffende debiteur uiteindelijk tot betalen over te laten gaan. Indien het een incassobureau betreft, dan kunnen zij via minnelijke incasso en juridische incasso behoorlijk druk zetten op de debiteur. Hierdoor zal de debiteur uiteindelijk betalen. Het voordeel voor u is dat u een dergelijk traject gelijk afsluit. Bovendien ontvangt u er toch nog een bedrag voor. Het nadeel is uiteraard dat dit bedrag vele malen kleiner is dan de vordering.

Hoe kunt u voorkomen dat u een oninbare vordering moet afboeken

Uiteraard heeft u er veel voor over om niet in een situatie terecht te komen waarbij u een oninbare vordering moet afboeken. Hiervoor kunt u een aantal maatregelen nemen. Zo is het een optie om een preventieve kredietwaardigheidscheck te doen voordat u een klantrelatie aangaat. Niet veel ondernemers doen dit, maar het kan een hoop leed voorkomen. U krijgt hiermee namelijk inzicht in de financiële situatie van uw potentiële klant. Daarmee heeft u direct een beeld of er ruimte is om uw facturen op tijd te betalen. Indien deze ruimte er niet of in mindere mate is, kunt u hier rekening mee houden. Het vooraf factureren is een middel om het risico op het afboeken van een oninbare vordering aanzienlijk te beperken. Zorg er ook voor dat u het debiteurenbeheer binnen uw onderneming strak heeft ingericht. Op tijd herinneringen versturen na het verstrijken van de betalingstermijn helpt tevens om uw debiteur tijdig te laten betalen.

Atradius en het voorkomen van het afboeken van een oninbare vordering

Met een kredietverzekering heeft u een aantal zaken in één keer geregeld die helpen voorkomen dat u een oninbare vordering moet afboeken. Zo kunt u gebruik maken van de eerder genoemde kredietwaardigheidscheck. Daarmee voorkomt u dat u zaken doet met niet kredietwaardige klanten. Daarnaast heeft u Atradius Collections tot uw beschikking. Een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Zij kunnen via minnelijke incasso en juridische incasso de vordering voor u regelen. Mocht dit uiteindelijk zonder resultaat zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd. Zo blijft de schade van een oninbare vordering zeer beperkt.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.