Internationaal incassobureau

Bij internationaal zakendoen komt het voor dat er problemen ontstaan bij het betalen van de factuur.

Hiervoor heeft u als het goed is een proces ingericht om het debiteurenbeheer in het land van uw betreffende klant te doen. Mocht dit uiteindelijk niet baten, dan is het helaas noodzakelijk om een incassoprocedure op te starten in het buitenland. Onterecht heerst bij veel ondernemers de beeldvorming dat het in dat geval belangrijk is om een incassobureau te vinden in het betreffende land. Dit is echter meestal niet nodig. In Nederland kunt u namelijk ook prima een internationaal incassobureau vinden met expertise van het betreffende land.

 Groei met strak debiteurenbeheer
"10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming"

Waar moet een internationaal incassobureau aan voldoen?

Net zoals een incassoprocedure in Nederland zal een internationaal incassobureau eerst een minnelijke incassoprocedure opstarten. Hierbij is het van belang dat degene die voor u deze procedure opstart kennis heeft van het betreffende land. De taal spreken is daarbij uiteraard vanzelfsprekend. Daarnaast is het ook belangrijk dat er kennis is van de cultuur en de gebruiken van het desbetreffende land. Dit blijkt in de praktijk namelijk een grote succesfactor te zijn. Met deze kennis is het internationaal incassobureau veel beter in staat om uw klant te bewegen om tot betaling over te gaan. Bovendien is het treffen van een betalingsregeling aanzienlijk makkelijker te regelen wanneer het internationale incassobureau kennis heeft van de cultuur en de gebruiken.

Helaas is het zo dat de minnelijke incassoprocedure niet altijd iets oplevert, ondanks dat er een goed internationaal incassobureau bovenop zit. Het is dan tijd voor de volgende stap en dat is de juridisch incassoprocedure. Hiervoor is er uiteraard tevens een internationaal incassobureau nodig dat ervaring heeft met juridisch incassoprocedures in het desbetreffende land. In dit geval is het van belang, omdat diegene kennis moet hebben van de wetten van het land. Die kennis moet vooral gaan over incasso. Deze processen zijn uiteraard niet altijd hetzelfde als die we in Nederland kennen. Wanneer er een juridische incassoprocedure wordt gestart, dan is het tevens belangrijk dat het incassobureau een netwerk heeft in dat land om eventuele juridische activiteiten uit te kunnen voeren. Dit moet nou eenmaal soms in het desbetreffende land gebeuren.

Incasso in het buitenland en mkbZeker

Met mkbZeker van Atradius heeft u een aantal zaken direct geregeld op het gebied van incasso in het buitenland. Wanneer u zakendoet in de Benelux, het Verenigd Koningrijk, Duitsland of Frankrijk dan kunt u allereerst een goed kredietwaardigheidscheck vooraf doen. Zo kunt u een betere inschatting maken of deze mogelijke klant in staat is tijdig uw facturen te betalen. Mocht toch blijken dat uw klant in het buitenland niet tijdig de rekening betaalt en uw debiteurenbeheer niks oplevert? In dat geval kunt u de vordering overdragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend internationaal incassobureau met wereldwijde dekking. Een partner die dus prima in staat is om voor uw buitenlandse klant de incassoprocedure op te starten. Mocht de vordering uiteindelijk oninbaar blijken te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Ontdek nu mkbZeker

Gerelateerde content

Internationaal ondernemen: wat komt erbij kijken?

U bent erachter gekomen dat er in het buitenland veel kansen en mogelijkheden liggen voor zakendoen en u besluit de stap te nemen om te exporteren.

Zakendoen in Frankrijk

Indien u zaken wilt doen in Europa, dan is zakendoen in Frankrijk waarschijnlijk één van de grotere uitdagingen.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.