Wel of niet factoring?

Bij factoring laat u de facturen vooruit betalen door een factoringmaatschappij. Hierdoor heeft u het geld eerder tot uw beschikking.

Factoring heeft daardoor een aantal interessante voordelen voor sommige bedrijven. Het kan de sleutel zijn om groeiambities te realiseren indien er veel cash gaat zitten in de groei. Toch is het niet voor ieder bedrijf de meest interessante oplossing. Het is namelijk een manier van het financieren van uw debiteuren en daar betaalt u uiteraard ook voor. Daarom is het niet altijd de meest voordelige oplossing voor bedrijven. Ook kan het beheer van uw debiteuren uitgevoerd door een andere partij ten koste gaan van de klanttevredenheid. In dit artikel vertellen we u daarom graag inhoudelijk meer over factoring.

Hoe gaat factoring in zijn werk?

Factoring is een vorm van financieren, maar de manier kent een behoorlijk aantal verschillen ten opzichte van de reguliere bankfinanciering. Bij de reguliere bankfinanciering wordt u namelijk als bedrijf getoetst op kredietwaardigheid. Een bank wil namelijk toetsen of een bedrijf in staat is de rente en aflossing lasten te kunnen dragen. Bij factoring werkt dat echter anders. Zij willen graag weten of uw klanten in staat zijn om uw factuur te betalen. Daarom zullen ze de klanten toetsen op kredietwaardigheid. Ze weten daardoor beter wat het risico is om de factuur, die bij uw klant uitstaan, voor te schieten.

Het kan dus voorkomen dat de factoringmaatschappij de factuur niet wil voorschieten, omdat uw klant niet kredietwaardig genoeg is. Op het moment dat dit niet het geval is, schieten ze de factuur geheel of deels voor. Hierdoor heeft u de liquiditeit snel tot uw beschikking en kunt u dat inzetten om bijvoorbeeld de groei van uw bedrijf te financieren. Bij factoring wordt ook het debiteurenbeheer uit uw handen genomen. Door middel van een strak debiteurenbeheer wordt getracht de vordering zo snel mogelijk te innen.


Download de whitepaper
"De verantwoorde groeiroute"

Whitepaper icon

Stappenplan om verantwoord groeistappen te
zetten met uw onderneming.

 

De voor- en nadelen van factoring

Wanneer uw bedrijf in een behoorlijke groeispurt zit, dan zijn de voordelen van factoring dat u sneller liquiditeiten tot uw beschikking heeft. Deze liquiditeiten zijn vaak het grote struikelblok bij groei. Als u groeit, dan groeit uw debiteurenportefeuille ook. U kunt dan tegen een grens aanlopen doordat het saldo van de rekening de bodem bereikt. Hierdoor wordt de groei van uw bedrijf belemmerd. Factoring kan dan een uitkomst bieden. Een ander voordeel is dat u geen omkijken meer heeft naar uw debiteurenbeheer. Dit wordt volledig voor u gedaan.

Nadelen
Uiteraard kleven er ook nadelen aan factoring. Zo betaalt u regelmatig een behoorlijke provisie aan de factoringmaatschappij. Daar krijgt u ook wat voor terug, maar het is daarmee niet altijd de meest voordelige oplossing. U geniet ook wat minder vrijheid in de manier waarop u het debiteurenbeheer invult. Een factoringmaatschappij vraagt best wel wat informatie alvorens ze tot factoring overgaan. Daarnaast hebben ze niet altijd het juiste gevoel bij de klant en zetten ze fors in op een strak debiteurenbeheer. Dit komt de relatie met uw klant niet altijd ten goede.

De kredietverzekering als alternatief voor factoring

Mocht de liquiditeitspositie niet direct een issue zijn binnen uw onderneming, dan is factoring vaak niet de meest logische keuze. Wanneer uw debiteurenportefeuille wel een behoorlijk ondernemersrisico vertegenwoordigd, dan kan de kredietverzekering een beter alternatief zijn. Ook hiervoor kunt u vooraf de kredietwaardigheidscheck doen. Het debiteurenbeheer doet u zelf en houdt u dus tevens zelf in de hand. Mocht betaling uitblijven? Dan heeft u met de kredietverzekering wel de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan een incassobureau. Levert dit traject uiteindelijk niks op, dan is de vordering of een deel daarvan verzekerd. Hierdoor is het debiteurenrisico dus ook goed afgedekt.

mkbZeker als kredietverzekeringsoplossing

Met mkbZeker van Atradius heeft u een kredietverzekering die speciaal ontwikkeld is voor MKB bedrijven met een omzet tot € 10 miljoen. Ook hier kunt u de kredietwaardigheid laten checken van uw potentiële klant. Met Atradius collections heeft u een uitstekend incassobureau tot uw beschikking waaraan u de vordering uit handen kunt geven. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Klik hier voor meer informatie over mkbZeker

Gerelateerde content

Internationaal ondernemen: wat komt erbij kijken?

Bij internationaal zakendoen komt het voor dat er problemen ontstaan bij het betalen van de factuur.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Zakendoen in Frankrijk

Indien u wilt gaan zakendoen in Europa, dan is zakendoen in Frankrijk waarschijnlijk één van de grotere uitdagingen.