Veilig groeien met een debiteurenverzekering

Kredietverzekering is de meer gangbare term voor de verzekering die de schade van niet-betalende debiteuren afdekt. Een andere veelvoorkomende term hiervoor is de debiteurenverzekering.

Dit is eigenlijk de meer logische term. Per slot van rekening verzekert u de schade die voortvloeit uit niet-betalende debiteuren. Dit is een risico waar nog niet iedere ondernemer voldoende bij stilstaat, terwijl de gevolgen verstrekkend kunnen zijn. Een enkele debiteur kan namelijk een groot onderdeel zijn van uw omzet. Wanneer deze debiteur in kwestie ineens niet meer betaalt, dan kan dit de continuïteit van uw onderneming ernstig beïnvloeden. Maar hoe moet u naar uw debiteurenrisico kijken om te bepalen of een debiteurenverzekering voor u de juiste keuze is? In dit artikel vertellen we er meer over.


"Groei met strak debiteurenbeheer"
10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming.

Whitepaper icon

Download hier de whitepaper
 

Welk risico verzekert u met een debiteurenverzekering?

Om te bepalen of het verstandig is om een debiteurenverzekering af te sluiten, is het goed om eerst kritisch naar uw debiteurenportefeuille te kijken. Wanneer u op factuurbasis werkt, heeft u debiteuren tot het moment dat de betreffende factuur is betaald. Indien u meerdere facturen in de maand verstuurt, dan ontstaat er een debiteurenportefeuille. Hierin zit het debiteurenrisico verborgen dat u met een debiteurenverzekering kunt afdekken. Als u naar uw debiteurenportefeuille kijkt, kunt u voor uzelf het risico in beeld brengen door na te gaan wat het voor uw onderneming betekent als één van deze debiteuren uiteindelijk niet betaald of te laat betaald. Kortom, welke financiële gevolgen heeft dit? Kunt u in dat geval nog aan uw verplichtingen voldoen? Denk daarbij aan het betalen van uw medewerkers of de fiscus. Wanneer dit in de ergste situatie niet meer mogelijk is, dan is het verstandig om maatregelen te nemen. Het afsluiten van een debiteurenverzekering is dan de meest logische keuze. Mocht één van uw debiteuren uiteindelijk niet betalen, dan is deze vordering geheel of gedeeltelijk gedekt met de genoemde debiteurenverzekering.

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Hoe kunt u buiten de debiteurenverzekering zelf het debiteurenrisico verlagen?

Op het moment dat een debiteurenverzekering gaat uitkeren, zijn daar best wat stappen aan vooraf gegaan. Soms is de conclusie dat u deze situatie wellicht had kunnen voorkomen. Daarom is het verstandig om het debiteurenbeheer binnen uw onderneming strak en helder te organiseren. Dit begint al met het inperken van een te groot debiteurenrisico. Dit kunt u doen door vooraf beter na te gaan met wie u op het punt staat zaken te doen. Een hulpmiddel hiervoor is de kredietwaardigheidscheck. Dit is overigens een onderdeel van de debiteurenverzekering.

Daarnaast is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er binnen uw onderneming voldoende focus is op het factureren en de opvolging daarvan. Bij veel ondernemingen krijgt debiteurenbeheer te weinig aandacht. Hierdoor is er geen inzicht in welke facturen te lang openstaan. Vaak wordt er te laat gefactureerd én tevens te laat herinnerd. Een potentieel verlies risico wordt in zo’n situatie te laat ontdekt. Dit kan behoorlijk negatieve gevolgen hebben. Wist u bijvoorbeeld dat 25% van de faillissementen binnen het MKB te maken hebben met facturen die te laat of niet betaald zijn?

De debiteurenverzekering en mkbZeker

mkbZeker van Atradius is een debiteurenverzekering speciaal ontwikkeld voor het MKB. Dit is met andere woorden een verzekering voor bedrijven die een omzet tot € 10 miljoen hebben. In de dienstverlening van mkbZeker zitten een aantal diensten zoals het vooraf toetsen van potentiële klanten op kredietwaardigheid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan een uitstekend incassobureau, namelijk Atradius Collections. Mocht hier uiteindelijk de conclusie uitkomen dat de vordering oninbaar is, dan is deze voor 90% verzekerd. Een debiteurenverzekering waarbij u het debiteurenrisico uitstekend heeft afgedekt, dat is mkbZeker.

Gerelateerde content

Het incassobureau een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Goed bedrijfsplan maken: 8 tips om direct te starten

Het overgrote deel van de starters bestaat na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden dat starters het niet redden is een slechte voorbereiding.