Het debiteurenrisico beperken - hoe doet u dat?

Als ondernemer zijn er verschillende risico’s waar u rekening mee dient te houden. Want wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt? Wat als u bij een derde schade aanricht?

Dat zijn belangrijke risico’s om in beeld te brengen. Indien u de eventuele financiële gevolgen niet zelf kunt dragen, dan is het verstandig deze risico’s te verzekeren, of op een andere manier af te dekken.

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Het debiteurenrisico is niet een risico waar menig ondernemer direct aan denkt. Dat is bedenkelijk, want maar liefst één op de vier faillissementen heeft als oorzaak dat debiteuren te laat – of helemaal niet – betalen. Het debiteurenrisico kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Het is de hoogste tijd om het risico voor uw onderneming af te dekken.


"Groei met strak debiteurenbeheer"
10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming.

Whitepaper icon

Download hier de whitepaper
 

Hoe kunt u zelf het debiteurenrisico reduceren?

Werkt u op factuurbasis? Dan heeft u een debiteurenportefeuille, welke het eerdergenoemde risico met zich meedraagt. Gelukkig zijn er een aantal acties die u kunt nemen om het debiteurenrisico te beperken. Hieronder vindt u een aantal maatregelen, waarmee u een aanzienlijk deel van dit risico zelf weg kunt organiseren.

Creëer een strak debiteurenbeheer
Zorg dat de opvolging op uw debiteuren strak georganiseerd is wanneer de betalingstermijn verstrijkt. Het is belangrijk dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen uw onderneming en dat het de aandacht krijgt die het verdient. Het ‘even erbij doen’ levert niet de gewenste resultaten op. Werk ook het algehele proces goed uit. Ofwel, wanneer u welke acties onderneemt, wanneer betaling uitblijft. Denk hierbij aan het versturen van de betalingsherinnering, de telefonische reminder en het inschakelen van een incassobureau.

Zorg dat uw debiteurenportefeuille zo gespreid mogelijk is
Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, blijkt het in de praktijk lastig om de portefeuille op deze wijze in te delen. Het risico dat u als ondernemer loopt is groter wanneer u één debiteur heeft waar € 10.000,- uitstaat, ten opzichte van een debiteurenportefeuille van tien debiteuren waar € 1.000,- per debiteur uitstaat. Als één van die tien debiteuren te laat of niet betaalt, dan brengt dit waarschijnlijk niet direct de continuïteit van uw bedrijf in gevaar. Een gespreide inrichting van uw portefeuille reduceert om deze reden het debiteurenrisico.

Weet met wie u zaken gaat doen
Wanneer die hele grote klant zich aandient, dan is dat natuurlijk een kans die u niet graag laat liggen. Ook wanneer dit betekent dat uw debiteurenrisico groter wordt. U bent tenslotte ondernemer en ambieert sterke resultaten. In dit geval kunt u maatregelen treffen om het debiteurenrisico acceptabel te maken. U kunt bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscheck doen van deze potentiële klant. Bij de Kamer van Koophandel kunt u vaak van tevoren gegevens opvragen, welke inzicht bieden in de kredietwaardigheid van uw nieuwe klant. Daarnaast zijn er diverse partijen die een kredietwaardigheidscheck voor u kunnen uitvoeren. Indien uw nieuwe samenwerking een groot deel van uw debiteurenportefeuille gaat vertegenwoordigen (en is de kredietwaardigheid matig), dan is het verstandig maatregelen te treffen. U kunt dit onder andere doen door strakke betalingsafspraken te maken. Bijvoorbeeld wekelijks factureren, in plaats van maandelijks. Of een deel van het te betalen bedrag vooraf laten betalen.

Het debiteurenrisico verzekeren met mkbZeker

Eerder besproken we de maatregelen die u binnen uw onderneming kunt organiseren. Om uw debiteurenrisico te verkleinen heeft u echter ook de mogelijkheid tot samenwerking met een externe partij. Bijvoorbeeld het verzekeren van uw debiteurenportefeuille, bij een partij als Atradius. Met mkbZeker van Atradius heeft u een compleet pakket waarbij 90% van uw vordering is verzekerd.

Ook wordt er vooraf een kredietwaardigheidscheck gedaan op uw nieuwe klant. Daardoor weet u direct welke maatregelen u eventueel kunt treffen, om uw debiteurenrisico te beperken. Daarnaast is het incasso gedeelte geregeld, doordat u de vordering uit handen kunt geven aan Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. U heeft daarbij in één keer het leeuwendeel van uw debiteurenbeheer uitbesteed én uw risico afgedekt.

Met mkbZeker dekt u het debiteurenrisico uitstekend af, waardoor u meer tijd heeft om te ondernemen. Zo kunt u verantwoord uw groeimogelijkheden benutten.

Meer weten over hoe u met mkbZeker uw debiteurenrisico kunt afdekken?

Ontdek de voordelen van mkbZeker

Gerelateerde content

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?