Beperk het debiteurenrisico

Als ondernemer zijn er verschillende risico’s waar u rekening mee dient te houden. Want wat gebeurt er als u arbeidsongeschikt raakt of bij een derde schade aanricht?

Dit zijn belangrijke risico’s om in beeld te brengen. Indien u de eventuele financiële gevolgen niet zelf kunt dragen, dan is het verstandig deze risico’s te verzekeren, of op een andere manier af te dekken.

Het debiteurenrisico is niet een risico waar menig ondernemer direct aan denkt. Dat is bedenkelijk, want maar liefst één op de vier faillissementen heeft als oorzaak dat debiteuren te laat – of helemaal niet – betalen. Het debiteurenrisico kan dus verstrekkende gevolgen hebben. Het is de hoogste tijd om het risico voor uw onderneming af te dekken.

Hoe kunt u zelf het debiteurenrisico reduceren?

Werkt u op factuurbasis? Dan heeft u een debiteurenportefeuille, welke het eerder genoemde risico met zich meedraagt. Gelukkig zijn er een aantal acties die u kunt nemen om het debiteurenrisico te beperken. Hieronder vindt u een aantal maatregelen, waarmee u een aanzienlijk deel van dit risico zelf weg kunt organiseren.

Creëer een strak debiteurenbeheer

Zorg dat de opvolging op uw debiteuren strak georganiseerd is wanneer de betalingstermijn verstrijkt. Het is belangrijk dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen uw onderneming en dat het de aandacht krijgt die het verdient. Het ‘even erbij doen’ levert niet de gewenste resultaten op. Werk ook het algehele proces goed uit. Ofwel, wanneer u welke acties onderneemt, wanneer betaling uitblijft. Denk hierbij aan het versturen van de betalingsherinnering, de telefonische reminder en het inschakelen van een incassobureau.
 

 "Groei met strak debiteurenbeheer"
10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming.

Zorg dat uw debiteurenportefeuille zo gespreid mogelijk is

Hoewel dit vanzelfsprekend lijkt, blijkt het in de praktijk lastig om de portefeuille op deze wijze in te delen. Het risico dat u als ondernemer loopt is groter wanneer u één debiteur heeft waar € 10.000,- uit staat, ten opzichte van een debiteurenportefeuille van tien debiteuren waar € 1.000,- per debiteur uitstaat. Als één van die tien debiteuren te laat of niet betaalt, dan brengt dit waarschijnlijk niet direct de continuïteit van uw bedrijf in gevaar. Een gespreide inrichting van uw portefeuille reduceert om deze reden het debiteurenrisico.

Weet met wie u zaken gaat doen

Wanneer er een  grote klant zich aandient, dan is dat natuurlijk een kans die u niet graag laat liggen. Ook wanneer dit betekent dat uw debiteurenrisico groter wordt. U bent tenslotte ondernemer en ambieert sterke resultaten. In dit geval kunt u maatregelen treffen om het debiteurenrisico acceptabel te maken. U kunt bijvoorbeeld een kredietwaardigheidscheck doen van deze potentiële klant. Bij de Kamer van Koophandel kunt u vaak van tevoren gegevens opvragen, welke inzicht bieden in de kredietwaardigheid van uw nieuwe klant. Daarnaast zijn er diverse partijen die een kredietwaardigheidscheck voor u kunnen uitvoeren. Indien uw nieuwe samenwerking een groot deel van uw debiteurenportefeuille gaat vertegenwoordigen (en is de kredietwaardigheid matig), dan is het verstandig maatregelen te treffen. U kunt dit onder andere doen door strakke betalingsafspraken te maken. Bijvoorbeeld wekelijks factureren, in plaats van maandelijks. Of een deel van het te betalen bedrag vooraf laten betalen.

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Uw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Het beschermen van uw bedrijf tegen financiële onzekerheden is daarom belangrijk. Atradius informeert u graag over hoe u risico’s kunt beperken, hoe u de omzet veilig kunt stellen en wij geven u financieel inzicht in uw afnemers. Wij bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?