Credit check: preventiemiddel voor liquiditeitskrapte

Voor sales afdelingen zijn fantastische tijden aangebroken nu we economisch in de lift zitten. Er is een behoorlijke investeringsbereidheid en daardoor lopen salestrajecten veel soepeler.

Toch schuilt hier een gevaar in. Sales afdelingen hebben namelijk de focus op extra afzet. Hierdoor zijn ze niet altijd bewust bezig met hoe de nieuwe klant er financieel voor staat. Dit heeft als gevolg dat er na het aangaan van een klantrelatie een hoop extra werk ontstaat. De facturen blijven namelijk onbetaald. In het ergste geval leveren inspanningen niets op en krijgt u het geld niet. Deze hoop ellende is in veel gevallen te voorkomen door een goede credit check te doen. Hierbij test u van tevoren hoe de potentiële klant ervoor staat. Met deze informatie heeft u input die u kunt inzetten om passende betalingsafspraken te maken of af te zien van het aangaan van een klantrelatie.

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Welk inzicht verkrijgt u met de credit check?

Met de credit check verkrijgt u inzicht in de financiële positie van uw (potentiële) klant. Indien u de credit check door een professionele partij laat doen, krijgt u dit in een rapport aangeleverd. In dat rapport wordt een kwalificatie gegeven over de mate van kredietwaardigheid van de partij in kwestie. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om zelf financiële gegevens op te vragen. Hiermee kunt u zelf een check doen. Wanneer u namelijk zaken gaat doen met een rechtspersoon, kunt u al veel gegevens opvragen bij de Kamer van Koophandel. Indien u zelf een analyse gaat doen, dan kunt u in eerste instantie naar de balanspositie kijken van de betreffende partij. Hiermee krijgt u inzicht hoe de bezittingen van het bedrijf zijn gefinancierd. Bij een gezond bedrijf bestaat een groot deel uit eigen vermogen. Verder zijn er voldoende middelen om kortlopende schulden te betalen. Met behulp van de winst en verliesrekening kunt u zien of het bedrijf goed rendeert. Ook dit is een belangrijk element om vast te stellen of het bedrijf in de toekomst ook de verplichtingen kan voldoen.


"De verantwoorde groeiroute"
Stappenplan om verantwoord groeistappen te zetten met uw onderneming.

Whitepaper icon

Download hier de whitepaper
 

Op welk moment moet u de credit check doen?

Veel bedrijven hebben de credit check helemaal niet opgenomen in het sales traject. Dit houdt meestal in dat deze bedrijven meer dan de gemiddelde tijd moeten steken in het debiteurenbeheer om zodoende de vordering geïncasseerd te krijgen. Hiermee neemt u als ondernemer een behoorlijk risico. Indien een nieuwe klant namelijk een behoorlijk deel van uw omzet gaat vertegenwoordigen, kan dit behoorlijke problemen opleveren. Dit geldt al helemaal wanneer u vooraf een aantal investeringen moet doen om deze klant te bedienen. Blijft het betalen van de facturen uit? Dan heeft deze klant geld gekost zonder dat het iets heeft opgeleverd. Dit kan weer betekenen dat u zelf in de problemen komt met het betalen van uw facturen.

Daarom is het logisch om de credit check op te nemen in het salesproces. Het beste moment om dit te doen is wanneer de samenwerking wat concreter wordt, maar nog niets is ondertekend. Zo kunt u bij het voorstel ook de aangepaste betalingsvoorwaarden opnemen. Is de potentiële klant kredietwaardig? Dan kunt u de normale betalingsvoorwaarden hanteren. Is de potentiële klant minder kredietwaardig? Houd hier dan rekening mee in uw voorstel. Zo is het mogelijk om af te spreken wekelijks te factureren of om bijvoorbeeld gedeeltelijk vooraf in rekening te brengen.

mkbZeker en de credit check

In de dienstverlening van mkbZeker van Atradius zit de credit check inbegrepen. U heeft de mogelijkheid om vooraf een goede check te doen. Verder heeft u de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan Atradius Collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Zij gaan via minnelijke en juridische incasso de vordering namens u incasseren. Mocht het resultaat uitblijven? Dan is 90% van de betreffende vordering verzekerd en wordt dus aan u uitgekeerd.

Ontdek de voordelen van mkbZeker

Gerelateerde content

Goed bedrijfsplan maken: 8 tips om direct te starten

Het overgrote deel van de starters bestaat na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden dat starters het niet redden is een slechte voorbereiding.

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?