Veilig ondernemen: het belang van goede kredietchecks

Wanneer u op factuurbasis werkt kunt u als ondernemer het risico lopen dat deze facturen niet worden betaald. In onze serie ‘veilig ondernemen’ vertellen wij het belang van een goede kredietcheck.

Wanbetaling heeft een negatieve impact op uw klantcontact, uw cashflow en daarmee de relatie met uw leveranciers. Inzicht in de financiële situatie van uw klanten (kredietwaardigheid) kan helpen dit te voorkomen. 
 

 Wilt u inzicht in de financiële situatie van uw klanten?

Wat is een kredietcheck?

U kunt ervoor kiezen om zelf financiële gegevens op te zoeken via internet of de Kamer van Koophandel. Indien u zelf een analyse gaat uitvoeren, dan kunt u in eerste instantie naar de balanspositie kijken van de betreffende partij. Hiermee krijgt u inzicht hoe de bezittingen van het bedrijf zijn gefinancierd. Bij een gezond bedrijf bestaat een groot deel uit eigen vermogen. Verder zijn er voldoende middelen om kortlopende schulden te betalen. Met behulp van de winst en verliesrekening kunt u zien of het bedrijf goed rendeert. Ook dit is een belangrijk element om vast te stellen of het bedrijf in de toekomst aan de verplichtingen kan voldoen.

Met een kredietcheck verkrijgt u meer inzicht in de financiële positie van uw (potentiële) klant. Wanneer u een kredietcheck door een professionele partij laat uitvoeren, krijgt u dit in een rapport aangeleverd. In het rapport wordt een kwalificatie gegeven over de mate van kredietwaardigheid van de partij in kwestie. Het rapportcijfer geeft in hoeverre de klant openstaande facturen kan betalen. Tevens is het cijfer van invloed op het bedrag waarvoor u verzekerd aan uw klant kunt leveren. 

Een kredietcheck kan u bijvoorbeeld adviseren om maximaal € 1.000,- aan openstaande vorderingen op een klant te hebben. Op het moment dat de klant een nieuwe bestelling plaatst en de oude facturen nog niet heeft betaald, is het advies om de klant eerst de openstaande vorderingen te laten betalen voordat u opnieuw gaat leveren.

Het belang van een kredietcheck

Indien u op factuurbasis werkt schuilt hier echter een risico in. Wanneer u gaat samenwerken met nieuwe klanten zijn er meestal een aantal zaken die u moet voorfinancieren. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen of complete producten zijn, maar in de dienstverlening kan het voorkomen dat u aanvullend personeel moet aannemen. Als u de financiële middelen niet beschikbaar heeft, dan dient u hiervoor een groeifinanciering te regelen. Daar is op zich niets mis mee. Er ontstaan echter problemen wanneer deze mooie nieuwe klanten niet kredietwaardig blijken te zijn en er problemen ontstaan met de betaling van de factuur. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming. Het is daarom verstandig om nieuwe klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kunt u met minder risico ondernemen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Er zijn een aantal financiële elementen die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen. Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van het bedrijf gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger. Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan het betreffende bedrijf daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden. Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van het bedrijf ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.

Lees meer artikelen van deze serie

Veilig ondernemen: beperk de schade door wanbetaling

Veilig ondernemen: de ondernemersrisico’s in kaart

Loop geen risico en kies voor zekerheid

Een kredietverzekering beschermt uw onderneming tegen schade die u oploopt door onbetaalde facturen. Uw klant kan bijvoorbeeld failliet gaan, of zich financieel amper boven water houden. Het beschermen van uw bedrijf tegen financiële onzekerheden is daarom belangrijk. Atradius informeert u graag over hoe u risico’s kunt beperken, hoe u de omzet veilig kunt stellen en wij geven u financieel inzicht in uw afnemers. Wij bieden voor elk type bedrijf en elk type risico een oplossing.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?