Hoe ga ik te werk bij een bedrijfsovername?

Er zijn twee manieren om te starten als zelfstandig ondernemer. U kunt voor uzelf beginnen door een nieuw bedrijf te starten. Een tweede optie is door middel van een overname van een bestaand bedrijf.

Het eerste lijkt wat laagdrempeliger, maar het is zeker net zo uitdagend. Het voordeel van een bedrijfsovername is namelijk dat u een bestaand bedrijf overneemt. Dit bedrijf heeft aangetoond dat het bestaansrecht heeft. Bovendien zal het overgenomen bedrijf al een positie hebben verworven op de desbetreffende markt. De stap om een bedrijf over te nemen is echter groter dan een bedrijf starten. U moet uiteraard betalen voor al de eerder genoemde aspecten. De complexiteit bij een bedrijfsovername zit in de waardeschatting. Het is namelijk lastig vast te stellen wat de waarde is van het bedrijf dat u overneemt. In dit blog leggen we uit hoe u te werk gaat bij de overname van een bedrijf

Waar begin ik bij een bedrijfsovername?

Het begint uiteraard bij het vinden van een geschikt bedrijf om over te nemen. Het kan zo zijn dat dit bedrijf al langer in beeld is. Bijvoorbeeld wanneer u het bedrijf van uw werkgever wilt overnemen of als u binnen de familie de beoogde opvolger bent. Dit heeft als voordeel dat u al veel over het bedrijf weet. Hierdoor heeft u een beter beeld van de waarde van het bedrijf. Wanneer dit niet het geval is, dan is het verstandig om een profiel op te stellen van potentiële ondernemingen die voor u geschikt zijn om over te nemen. Met dit profiel kunt u gericht op zoek en mensen benaderen. Hieruit vloeit als het goed is een lijst van ondernemingen voort die geschikt zijn voor bedrijfsovername. Op dit punt is het verstandig een adviseur in te schakelen. Het is een complex proces waarbij het belangrijk is om u bij te laten staan door iemand die verstand van zaken heeft. Bovendien kijkt een overnameadviseur objectief tegen zaken aan. Een goede adviseur zal niet te gretig zijn om tot een overname te komen.

Zorg dat u zoveel mogelijk weet over het bedrijf dat u wilt overnemen

Het is verstandig dat u het beoogde bedrijf zo goed mogelijk onderzoekt. Regelmatig krijgt u van de verkopende partij al redelijk wat informatie. Hierin zit als het goed is de financiële, fiscale, juridische en commerciële informatie van het betreffende bedrijf. In het onderzoek voor de overname gaat u de juistheid van deze informatie vaststellen. Een overnameadviseur of een accountant kan u in dit traject bijstaan. Let wel op dat u zorgvuldig met deze informatie omgaat. In veel gevallen zal u ook een geheimhoudingsplicht moeten tekenen, omdat het nog niet naar buiten mag komen dat het desbetreffende bedrijf te koop staat.

Waardebepaling bij een bedrijfsovername

De waardebepaling is het meest complexe aspect bij een bedrijfsovername. Over het algemeen heeft de verkopende partij hier al uitvoerig over nagedacht. Deze partij heeft in dat geval waarschijnlijk een verkoopmemorandum opgesteld. Hierin staat uitgebreide informatie over het bedrijf en ligt ook vast hoe de vraagprijs tot stand is gekomen.

De verkoopprijs is altijd uit een aantal facetten opgebouwd. Allereerst zijn er de tastbare bezittingen, zoals de voorraad en de inventaris. In sommige gevallen is er ook een bedrijfspand. U kunt dit uiteraard direct overnemen, maar het komt ook voor dat u na de overname het pand gaat huren van de verkopende partij. Hiermee is uw investering meer te overzien.

Naast de tastbare bezittingen wordt de waarde ook bepaald door een aantal niet-tastbare aspecten. Goodwill is hierin één van de belangrijkste factoren. De goodwill van een bedrijf is vaak gebaseerd op het rendement dat in het bedrijf zit. Hierover wordt meer dan eens het meeste over onderhandeld. Het bedrag aan goodwill wordt vaak ook bepaald door de markt op dat moment. Voor uzelf is de belangrijkste afweging wat u het waard vindt. Daarnaast denkt u eraan in hoeverre u na overname kunt renderen en inkomen kunt genieten uit de onderneming. Indien u de goodwill moet financieren en het rendement volledig op gaat aan rente en aflossing, dan is er geen goede basis om het desbetreffende bedrijf over te nemen.

Leg de afspraken goed vast in een intentieverklaring en later in een overnamecontract

Wanneer u het eens bent over de voorwaarden voor de bedrijfsovername, dan kan alles vastgelegd worden in een intentieverklaring. Let hier wel goed op, want dit is al een redelijk bindende overeenkomst bij een overname. Op een aantal ontbindende voorwaarden na is dit namelijk een bindende overeenkomst. Deze ontbindende voorwaarden betreffen vaak de financiering die u op dat moment nog rond moet krijgen. Deze intentieverklaring vormt verder de basis voor het overnamecontract.

Wat moet ik doen na een bedrijfsovername?

Na de overnamedatum bent u dan officieel eigenaar van een bedrijf. In veel gevallen zal de oud eigenaar nog actief zijn om u in te werken. Hij of zij zal regelmatig samen met u klanten bezoeken om op die manier de overdracht van klanten goed te regelen. Het is verstandig om in die eerste fase goed te analyseren hoe processen in het bedrijf verlopen om op basis daarvan zaken te optimaliseren. Zo is risicomanagement een verstandig aspect om onder handen te nemen in deze fase. Hoe is bijvoorbeeld de debiteurenportefeuille opgebouwd en wat voor risico’s schuilen hierin? Welke activiteiten brengen grotere risico’s met zich mee die nog niet zijn afgedekt? Het is belangrijk om dit soort zaken eerst goed op orde te krijgen wanneer dat nog niet het geval is.

Bedrijfsovername en Atradius

Indien u constateert dat er een behoorlijk debiteurenrisico is in het bedrijf dat u heeft overgenomen, dan is het verstandig hier maatregelen voor te nemen. Met een kredietverzekering van Atradius heeft u een aantal van die maatregelen in één keer geregeld. Zo kunt u van tevoren de kredietwaardigheidscheck doen. Verder heeft u de mogelijkheid om een vordering over te dragen aan Atradius Collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan is 90% van de vordering verzekerd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

 

Gerelateerde content

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Mijn factuur is niet betaald, wat nu?

De meeste ondernemers krijgen er ooit een keer mee te maken. Een factuur die te laat betaald wordt of nog erger: de factuur wordt niet betaald.

Dubieuze debiteuren grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.