"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor 2016 - Focus op de machine-industrie

Deze sector is echter zeer gevoelig voor gewijzigde prioriteiten en budgetten van klanten op de eindmarkten; ook wordt hij in hoge mate blootgesteld aan internationale uitdagingen, zoals de geopolitieke onzekerheid en volatiliteit van de internationale economische omstandigheden, waaronder een daling van de goederenprijzen.

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

Tegelijkertijd staan de inkomsten van bedrijven uit de machine-industrie op ontwikkelde markten onder steeds grotere druk vanwege de concurrentie van opkomende markten, vooral in het segment van de producten met een lagere toegevoegde waarde.

Er blijven nog altijd kansen bestaan voor bedrijven uit de machine-
industrie die nieuwe assortimenten en technologieën ontwikkelen
en voor hen die zich bezighouden met het aanpassen
van bestaande technologieën. Meer in het bijzonder is groei te
vinden in slimmere producten en het Internet of Things, dat wil
zeggen producten met ingebedde sensortechnologieën.

Lees verder... Download hier gratis het rapport.

Zomeractie 2016

Ontspannen de zomer door met Atradius: geen stress meer over uw zakelijke vorderingen. Atradius, verzekerd van betaling.

Maak nu een afspraak online en ontvang een gratis hangmat!

Lees meer...

(NL) Zomeractie hangmat (Image)

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.