"Zonder Atradius zouden we geen toegang hebben tot kennis en gegevens over klanten noch het vertrouwen om in nieuwe markten en met nieuwe klanten zaken te doen."

Sue Crooks, Siemens

Market Monitor 2017 - Focus op de machine-industrie

De kortetermijnvooruitzichten voor de machine-/technische sector zijn ‘Redelijk’ of zelfs ‘Goed’ voor de meeste landen die in deze Market Monitor aan bod komen.

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

 

De deelsectoren techniek en elektrische machines doen het vrij goed op de meeste markten, maar veel producenten van machines voor de olie- en gassector hadden zwaar te lijden onder de rem op investeringen, wegens de lage energieprijzen. Dit benadrukt dat de hele sector zeer gevoelig is voor veranderingen in de prioriteiten en budgetten van klanten op de eindmarkten.

Tegelijkertijd wordt de sector geconfronteerd met geopolitieke onzekerheden en volatiele wereldwijde economische omstandigheden, waaronder de toegenomen dreiging van protectionisme en meer handelsbarrières.

De inkomsten van machine-/technische bedrijven op ontwikkelde markten staan onder steeds grotere druk, als gevolg van de concurrentie vanwege opkomende markten, vooral in het segment van de producten met een lagere toegevoegde waarde.

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

Lees verder...

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

 

Download hier gratis het rapport.

 

Bescherm uzelf tegen niet-betalende klanten

Elke ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: traag of niet betalende klanten. Daar zit u vast niet op te wachten, laat staan dat u zich daar druk om wilt maken.

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u drie sterke troeven in handen:

  1. U ontvangt bedrijfsinformatie over uw (toekomstige) klanten.
  2. Wij staan u bij met het incasso op niet-betalende klanten.
  3. U bent verzekerd voor de situatie dat uw afnemer failliet gaat.
Metal working | Atradius

Klaar om kennis te maken met Atradius? Laat ons voor u de meest geschikte polis samenstellen die past bij uw behoeftes.

Wij vertellen u graag meer over onze verzekeringen en helpen u deze optimaal samen te stellen.

U kunt ons bereiken via:

Telefoon: +31 (0)20 553 3211

E-mail: online.nl@atradius.com

25% van faillissementen in MKB door wanbetaling van facturen

Edwin Kuhlman - Quote image - Head of Underwriting Edwin Kuhlman
Atradius, Head of Underwriting

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.