Virtueel event: een nieuwe koers voor de wereldhandel

In een oogopslag

Virtual event 1  | Atradius

Datum/Tijd:

27 okt 2022

Locatie:

Online (webinar)

Graag inschrijven voor:

27 okt 2022

Omschrijving

Hoe kunnen bedrijfsleiders, CFO’s en credit managers hun ondernemingen het beste door de transitie naar schone energie loodsen?

Contact

laura.eijk@atradius.com

Overstappen op groene energie is van groot belang voor de toekomst van het bedrijfsleven. Wilt u meer weten? Neem deel aan ons virtueel event op donderdag 27 oktober 2022, 10:00 uur CET. Let op! Engels gesproken webinar!

Bekijk de volledige website van het event


Meld je aan

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.