Trends in Export 2023

In een oogopslag

Businessman in suit with laptop  | Atradius

Datum/Tijd:

06 apr 2023

Locatie:

Onderzeebootloods, Rotterdam

Graag inschrijven voor:

06 apr 2023

Omschrijving

Het Trends in Export event vindt dit jaar plaats op donderdag 6 april in Rotterdam.

Contact

trendsinexport@atradius.com

Exporteurs: richt je blik vooruit

De wereld van export verandert steeds sneller en er komen uitdagende tijden aan. Soms biedt dat kansen zoals opkomende markten en nieuwe handelsverdragen. Maar het brengt ook de nodige onzekerheden met zich mee. Denk aan de inflatie, vraaguitval, sancties en het tekort aan personeel. Als exporteur wil je op de hoogte zijn van wat er nu speelt maar vooral ook van wat er aankomt en hoe je daar op in kunt spelen.

Trends in Export duidt en blikt vooruit. En dat doen we al 25 jaar. Ook tijdens de extra feestelijke jubileum editie van Trends in Export in het voorjaar van 2023 delen we de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek dat onder duizenden exporteurs is gehouden met je. Uiteraard kun je weer een mooie line up van inspirerende sprekers verwachten en is er voldoende gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan tijdens de verschillende inspiratiesessie en na afloop tijdens de borrel.

Meer informatie over het volledige programma volgt en inschrijven is mogelijk vanaf eind januari 2023. Deelname is gratis.

Bekijk het volledige programma


Bekijk de website

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.