Atrium opfris-uurtje Webinar

In een oogopslag

Businessman in suit with laptop  | Atradius

Datum/Tijd:

26 sep 2023

Locatie:

Microsoft Teams

Graag inschrijven voor:

25 sep 2023

Omschrijving

Speciaal voor onze trouwe klanten organiseren wij een Atrium opfris-uurtje. Hoe werkt Atrium ook alweer precies? Wij vertellen je alles over de ins en outs van het systeem.

Contact

laura.eijk@atradius.com

Speciaal voor onze trouwe klanten organiseren wij een Atrium opfris-uurtje. Hoe werkt Atrium ook alweer precies? Wij vertellen je alles over de ins en outs van het systeem en praten je bij over actuele ontwikkelingen. 

Tijdens het opfris-uurtje gaan wij graag in gesprek met je: jouw input is voor ons erg belangrijk. 

Aanmelden

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wanneer: Klik op bovenstaande button om de actuele datum te bekijken van de sessie
Hoe laat: 10:00u - 11:00u
Waar: Achter je laptop met een kop koffie

 

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.