Zorgeloos zakendoen ondanks de Brexit

Handelen met voorkennis! Eén niet-betalende klant
kan het voortbestaan van uw onderneming in gevaar brengen.

 

GRATIS KLANTENCHECK

 

 

Rode lijn

 

Bescherm uzelf tegen niet-betalende klanten

Zakendoen in de UK is risicovoller geworden. In 2018 waren er 30% meer meldingen van wanbetaling in de UK. De exportomstandigheden naar de UK worden slechter.

Atradius is uw partner in veilig zakendoen en biedt een 3 in 1 product:

 1. U ontvangt bedrijfsinformatie over uw (toekomstige) klanten.
 2. Wij staan u bij met het incasso op niet-betalende klanten.
 3. U bent verzekerd voor de situatie dat uw afnemer failliet gaat.

Atradius heeft bijna 100 jaar ervaring op het gebied van debiteurenverzekering en heeft zodoende de meeste data vanuit onze klanten. Zo kunnen we de verslechtering van de betalingstermijnen heel nauw monitoren en betalingsproblemen bij uw UK klanten direct constateren. Zo zien wij als een van de eersten ontwikkelingen in betalingsgedrag in de UK en kunnen we daarin direct schakelen en informeren. Dit is van cruciale invloed op de groei en ontwikkeling van uw onderneming. In deze onzekere situatie kan Atradius als belangrijke partner fungeren.

 

 

Rode lijn

 

Wilt u meer weten over debiteurenverzekering in tijden van Brexit?
 

Neem dan direct contact op met een van onze Brexit specialisten.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze oplossing bij Brexit

Hoe dekt u zich in bij Brexit?

Heeft u onbetaalde rekeningen? Stuur deze online aan ons op. Wij voeren voor uw incasso op al uw zakelijke klanten in Groot-Brittannië. Is het incasso niet succesvol? Dan vergoeden wij alsnog de openstaande vordering tot 90%*.
 

In drie stappen uw onbetaalde facturen uitgekeerd:

Controle debiteur

Controle klant

Goedkeuring

Incasso

Uitbetaling

Uitbetaling

Debiteurenverzekering voor MKB

No Cure, We Pay! Speciaal voor het MKB hebben wij een betaalbare en unieke oplossing ontwikkeld waarbij u zonder zorgen veilig zaken kunt doen.

Kenmerken:

 • Premie vanaf € 100 per maand
 • Omzet tot 10 miljoen
 • Incasso tot 100% gedekt
 • Dekking tot € 15.000 per klant in de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië

Debiteurenverzekering op maat
 

Als u op zoek bent naar een kredietverzekering die op de behoefte van uw bedrijf kan worden afgestemd dan is dit product wat u zoekt.

Kenmerken:

 • Maatwerk kredietverzekering
 • 75% tot 90% dekking op openstaande vordering
 • Nederland en/of export wereldwijd
 • Incasso tot 100% gedekt

   
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.