Vooruitzichten prestaties sectoren | Atradius Nederland

Landbouw Automotive Transport Chemie Farmacie Bouw Duurzame consumptiegoederen Electronica ICT Financiële diensten Voeding Machines Engineering Metaal Papier Diensten Staal Textiel
Australië
goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Oostenrijk
goede prestaties niet zulke goede prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
België
redelijke prestaties goede prestaties uitstekende prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties
Brazilië
redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties slechte prestaties slechte prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Canada
uitstekende prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties slechte prestaties
China
uitstekende prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties slechte prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties slechte prestaties niet zulke goede prestaties
Tsjechië
goede prestaties uitstekende prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Denemarken
slechte prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties slechte prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Frankrijk
niet zulke goede prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Duitsland
redelijke prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Hong Kong
redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Hongarije
redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
India
redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Indonesië
redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Ierland
redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties slechte prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Italië
redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties slechte prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Japan
goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Mexico
redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Nieuw-Zeeland
goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Polen
redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties
Portugal
redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Rusland
niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties
Singapore
goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Slowakije
redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties slechte prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Spanje
redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Zweden
goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Zwitserland
goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties slechte prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Taiwan
niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties
Thailand
redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties slechte prestaties
Nederland
goede prestaties redelijke prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties uitstekende prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Turkije
goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties slechte prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties
Verenigde Arabische Emiraten
goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Verenigd Koninkrijk
goede prestaties redelijke prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Verenigde Staten
redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties redelijke prestaties goede prestaties goede prestaties goede prestaties redelijke prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties goede prestaties niet zulke goede prestaties niet zulke goede prestaties
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.