Videomateriaal

Bekijk hier onze corporate video, video’s die laten zien hoe kredietverzekering werkt, testimonials van onze klanten en meer.

Kredietverzekering - Hoe werkt het?

Verzeker het risico dat een van uw afnemers failliet gaat. Een video van Atradius over kredietverzekering waarin precies wordt uitgelegd hoe het werkt.
 

De Atradius Corporate Video

In een wereld waar mondiaal handel wordt gedreven worden risico’s steeds complexer. Wij helpen u deze risico’s te identificeren en ze in evenwicht te brengen met uw kansen – om een perfecte balans te creëren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is kredietverzekering?

Hoe weet u welke verzekering bij uw bedrijf past? U wilt goed beschermd zijn, maar niet te veel betalen. Daarvoor hebben we een handige test ontwikkeld. Binnen vijf minuten weet u welke verzekering het best bij u past.
 

 

Missie Atradius

Atradius heeft als missie het credit management van haar klanten te versterken en hun groei te ondersteunen met een nauwkeurige beoordeling van het debiteurenrisico van hun afnemers, effectief incasso van vervallen facturen en betrouwbare garantiediensten voor het niet nakomen van contractuele verplichtingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atradius Insights Promo - An Online Business Intelligence Tool

This video shows the opinions of our customers about Atradius Insights, our brand new online business intelligence tool.

Atradius Insights Tutorial – An Online Business Intelligence Tool

This video is a quick and easy start guide on how to use Atradius Insights, the online Atradius buyer portfolio platform.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bert Stellinga - Directeur bij Continental Banden Groep - Testimonial

"Wij werken al 40 jaar heel prettig samen met Atradius"

 

 

Gerelateerde content

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Atradius Insights

In de hedendaagse competitieve zakenwereld is het essentieel om te beschikken over up-to-date gegevens en actuele bedrijfsinformatie.

Beeldmateriaal

Download beeldmateriaal in hoge resolutie. Voor ons logo in het juiste formaat kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.