10 redenen om uw vorderingen te verzekeren

U wilt uw onderneming veilig laten groeien. Met onze ruime ervaring en expertise bieden we een reeks op elkaar afgestemde producten en diensten die u hierbij helpen.

Bekijk hieronder de tien redenen om uw vorderingen te verzekeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 1

 

 

 

 

 

 

 

Groei

U laat uw bedrijf veilig groeien door nieuwe en bestaande klanten duidelijke kredietvoorwaarden aan te bieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Bescherming

U voorkomt onverwachte verliezen door faillissement, politiek risico of langdurige betalingsachterstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredietbeheer

Uw kredietteam beschikt over extra tools en uitgebreide risico-informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiering

Zijn uw vorderingen gedekt, dan bieden kredietverstrekkers vaak gunstigere financieringsvoorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe markten aanboren

U hebt minder beperkende betalingsvormen nodig bij buitenlandse klanten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering en snelheid

U krijgt direct toegang tot online informatie en kunt dus razendsnel besluiten nemen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 7

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldwijde én lokale kennis

Doet u zaken met nieuwe buitenlandse markten, dan verstrekken onze lokale kantoren waardevolle regionale informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemoedsrust

Uw salesmedewerkers kunnen zich concentreren op waar ze goed in zijn – verkopen – zonder zich druk te hoeven maken om kredietzaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 9

 

 

 

 

 

 

 

 

Vroegtijdige signalering

U houdt de betalingsgewoonten van uw klanten scherp in het oog en ontvangt een waarschuwing vóór het mis gaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Number 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenbesparend

Bij uw verzekeringspolis krijgt u gratis extra’s, zoals incassodiensten en kredietrapporten

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.