Laat betalen slecht voor MKB

Ondernemers die aan het grootbedrijf leveren merken steeds vaker dat voorwaarden in hun nadeel worden aangepast. Niet alleen door prijzen, maar ook door het oprekken van betalingstermijnen.

 

Discussing_figures_in_business_meeting

 

Onderzoek van PWC laat zien  dat het betalingsgedrag van grote bedrijven is verslechterd.  Grote bedrijven betalen gemiddeld vijf dagen later dan in 2015. “Het zijn de grote bedrijven  met termijnen van 90 of 120 dagen die daarvoor verantwoordelijk zijn”, zegt directeur  Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland. Danny Siemens, PWC-adviseur, licht toe:  “Bedrijven kijken nadrukkelijk naar hun werkkapitaal en hun cashpositie”. Het is dus een bewuste keuze om later te betalen.

Financieel voordeel

Kredietverzekeraar Atradius zocht dit verder uit. Conclusie: bewust gebruikmaken van uitstaande facturen voor financieel voordeel is de op één na meest genoemde reden voor niet-tijdige betaling van B2B-facturen (34,0% respondenten in Nederland ten opzichte van 27,0% in West-Europa). Volgens Nederlandse respondenten komt dit vaker bij binnenlandse dan bij buitenlandse betalingen voor. Toch betalen ook buitenlandse klanten om deze reden vaker te laat vergeleken met  vorig jaar. Volgens 30% van de respondenten komt dit met name door  de complexiteit van de betalingsprocedure.

Keihard buffelen

Michael van Straalen, voorzitter MKB-Nederland, ziet het gemak waarmee lasten en risico’s worden afgeschoven op het midden-en kleinbedrijf als een bedreiging voor de  Nederlandse economie. Volgens hem denken zowel overheid als bonden dat MKB-ers weer helemaal terug zijn, terwijl steun aan het MKB nog steeds heel belangrijk is: “De omzetten stijgen gemiddeld. Echter niet in alle sectoren, niet bij alle bedrijven en niet in alle regio’s. Marges zijn nog flinterdun en het blijft elke dag keihard buffelen voor mkb-ondernemers en hun medewerkers.”

Late betalingen hebben een domino-effect op kleinere bedrijven en maakt dat ze enorm afhankelijk zijn van hun leveranciers. Om verder te kunnen groeien blijft  het hebben van voldoende werkkapitaal dus nog steeds cruciaal! Banken en verzekeraars kunnen hierin ondersteunen.
 

Gerelateerde content

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren.

Tips om als ZZPer betaald te krijgen

De meeste ZZP’ers werken als freelancers, en maken gebruik van een contractvorm waarbij een bedrijf of een individu zich verbindt om een prestatie te leveren voor een opdrachtgever.

5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.