Geschiedenis

In 2015 vierden we onze 90e verjaardag, een belangrijke mijlpaal in onze lange geschiedenis van ondersteunen van de wereldhandel.

De naam Atradius is in augustus 2003 geïntroduceerd als nieuwe identiteit van GERLING NCM. GERLING NCM, een wereldwijde leider op het gebied van kredietverzekering en credit management, was in 2001 gevormd uit de fusie tussen de Duitse kredietverzekeringsgroep Gerling-Konzern Speziale Kreditversichering (GKS) en de Nederlandse kredietverzekeraar Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Op 5 januari 2004 was de rebranding naar Atradius compleet.

Het aandeelhouderschap ging in die tijd over van Gerling Group naar een groep van toonaangevende internationale financiële instellingen waaronder Swiss Re en Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, een toonaangevende Spaanse financiële dienstverlener, en Crédito y Caución, de marktleider in Spanje en op drie na grootste wereldwijde kredietverzekeraar.

Op 25 januari 2008 zette Atradius opnieuw een belangrijke stap en ging in zee met Crédito y Caución om haar positie in de internationale kredietverzekeringsmarkt verder te versterken.

Atradius – meer dan 90 jaar ervaring

De geschiedenis van Atradius gaat echter terug tot 1925, toen haar Nederlandse voorloper NCM werd opgericht met als doelstelling de handel voor bedrijven in Nederland na de Eerste Wereldoorlog te verbeteren. Niet lang daarna, in 1932, tekende de NCM een samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Financiën voor de herverzekering van exportkredieten. Deze relatie bestaat vandaag nog steeds: onder de naam Atradius Dutch State Business voert Atradius de exportkredietfaciliteit uit voor de Nederlandse Staat.

In Duitsland liggen de wortels van Atradius bij GKS, dat opgericht werd in 1954 als de kredietverzekeringsafdeling van de Gerling Groep. GKS was alleen actief vanuit Duitsland tot in 1962, toen het zijn eerste internationale afdeling opende in Zwitserland. GKS was de eerste privé kredietverzekeraar die exportkredietbescherming bood.

Crédito y Caución – de Spaanse roots van Atradius – werd in 1929 opgericht. Het is organisch gegroeid tot de onbetwiste marktleider op de Iberische markt.

Internationalisering

In de vorige eeuw was NCM dé kredietverzekeraar van Nederland. Toen de globalisering begin jaren negentig van de vorige eeuw ook in de kredietverzekeringsmarkt tot concentratie leidde, was NCM een van de voortrekkers in dit proces. Zowel NCM als GKS profiteerden van de uitbreiding van internationale handel en maakten een snelle groei door. Deze internationalisering leidde tot consolidatie in de kredietverzekeringsindustrie en zowel NCM als GKS waren hierbij toonaangevende partijen in het overnemen van kredietverzekeringsbedrijven en incassobureaus. Crédito y Caución bouwde ondertussen verder op haar Spaanse fundamenten door zich te concentreren op de Spaanse en Portugese markt. Deze drie strategieën hebben geleid tot een sterk groeipad.

De paden van NCM en GKS voegden zich in 2001 samen tot GERLING NCM. Crédito y Caución werd in 2008 onderdeel van de Atradius Groep. Vandaag de dag is Atradius een van de grootste kredietverzekeraars in de wereld en biedt kredietverzekering en credit management producten en diensten via 160 kantoren in 50 landen over de hele wereld.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Verantwoord ondernemen

Als organisatie met de missie om succesvolle handel mogelijk te maken, is onze grootste maatschappelijke verantwoordelijkheid een economische taak.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.