Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Zoals bij veel moderne bedrijven heeft ons bedrijf een rijke historie en is het zowel organisch als door fusies en overnames gegroeid. Elk van de organisaties die deel zijn gaan uitmaken van het Atradius-verhaal had al een lang leven achter de rug, wat de lange levensduur en de kracht van ons bedrijf bevestigt.

Atradius - meer dan 95 jaar ondersteuning van de handel

In 1925 werd in Nederland de Nederlandse Credietverzekering Maatschappij (NCM) opgericht met als doelstelling de handel voor bedrijven in Nederland na de Eerste Wereldoorlog te verbeteren. Het was het eerste van de bedrijven die later deel zouden gaan uitmaken van wat nu Atradius is. Niet lang daarna, in 1932, tekende de NCM een samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Financiën voor de herverzekering van exportkredieten. Deze relatie bestaat vandaag nog steeds: via onze dochteronderneming Atradius Dutch State Business voert Atradius de exportkredietfaciliteit uit voor de Nederlandse Staat.

In Duitsland liggen de wortels van Atradius bij Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherung (Gerling Credit), dat opgericht werd in 1954 als de kredietverzekeringsafdeling van de Gerling Groep. Gerling Credit was alleen actief vanuit Duitsland tot in 1962, toen het zijn eerste internationale afdeling opende in Zwitserland. Gerling Credit was de eerste privé kredietverzekeraar die exportkredietbescherming bood.

Crédito y Caución – de Spaanse roots van Atradius – werd in 1929 opgericht. Het is organisch gegroeid tot de onbetwiste marktleider op het gebied van kredietverzekeringen en borgstellingen op de Iberische markt en de op drie na grootste kredietverzekeraar wereldwijd.

Internationalisering

In de vorige eeuw was NCM dé kredietverzekeraar van Nederland. Toen de internationalisering en de snelle groei van de wereldhandel begin jaren negentig van de vorige eeuw ook in de kredietverzekeringsindustrie tot consolidatie leidde, waren zowel NCM als Gerling Credit toonaangevende partijen in het overnemen van kredietverzekeringsbedrijven en incassobureaus.

Door de samenvoeging van Gerling Credit en NCM werd in 2001 GERLING NCM opgericht. In januari 2004 werd het bedrijf omgedoopt tot Atradius. Het aandeelhouderschap ging in die tijd over van Gerling Group naar een groep van toonaangevende internationale financiële instellingen waaronder Swiss Re en Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, een toonaangevende Spaanse financiële dienstverlener, en Crédito y Caución.

Op 25 januari 2008 zette Atradius opnieuw een belangrijke stap en ging in zee met Crédito y Caución om haar positie in de internationale kredietverzekeringsmarkt verder te versterken. Tegelijkertijd werd Grupo Catalana Occidente S.A. de belangrijkste aandeelhouder van Atradius.

Vandaag de dag zijn we een van 's werelds belangrijkste kredietverzekeraars, een betrouwbare leverancier van handelskredietverzekeringen, borgstellingen en garanties, en incassodiensten in meer dan 50 landen over de hele wereld.

Gerelateerde content

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Sustainability

Wij geloven in een toekomst die is gebaseerd op handel die duurzaam is voor het milieu en de gemeenschap.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.