Dutch State Business

Met onze verzekering krijgt u meer financiering. Kredietverzekering voor export naar alle werelddelen: minder risico, meer kansen, meer financiële ruimte.

 

 

Business people shaking hands

 

 

Wat kunnen wij voor u doen?

U hoopt een mooie deal te sluiten met een buitenlandse afnemer. Maar hoe weet u of hij betaalt?

Namens de overheid verzekert Atradius Dutch State Business betalingsrisico’s voor Nederlandse exporteurs van kapitaalgoederen.

Oók in ‘moeilijke’ landen. De winst voor u als ondernemer:

  • een sterk beperkt betalingsrisico;                                       
  • meer kansen, op meer buitenlandse markten;
  • meer financiële ruimte.

Hoe werkt het?

Atradius Dutch State Business verzekert betalingsrisico’s die particuliere verzekeraars niet dekken. Wij voeren daarbij verschillende producten. Ons aanbod op hoofdlijnen:

Exportkredietverzekering

Hiermee dekken wij vooraf gezonde betalingsrisico’s op buitenlandse afnemers. Of dat voor u of uw bank mogelijk is, hangt mede af van hun land van vestiging. Ons landenbeleid bepaalt of landen ‘open’ zijn, ‘gesloten’ of ‘open onder voorwaarden’.  Lees hier meer over exportkredietverzekering

Garantiedekking

U moet wel eens bankgaranties stellen voor uw afnemer, zoals aanbetalingsgaranties. Die gaan ten laste van de financiële ruimte bij uw bank. Behalve als wij de bank contra garanderen. Zo speelt u financiële ruimte vrij. Klik hier voor meer informatie over dekking van bankgaranties.

Bevoorschotting

Als u bank uw export niet financiert, kunnen wij dat in enkele gevallen overnemen tot 5 miljoen euro. Dit doen wij door u een voorschot te betalen op wissels die uw afnemer accepteert. Dan heeft u uw geld meteen bij levering. U leest hier hoe bevoorschotten werkt.

Praktisch: aanvraag en kosten

Voor de verzekering verstrekt u ons  informatie over uw transactie en afnemer. Op basis hiervan kunt u onze verzekering ontvangen, of onze toezegging hiervoor.  Met onze premiecalculator berekent u de verzekeringspremie. Bereken zelf een vrijblijvende indicatie van premies voor dekking van het betalings-, financierings-, garantie- investerings en koersrisico.

Download onze gratis app

Eén app voor al uw vragen onderweg: op welke landen biedt Atradius DSB dekking bij het exporteren van kapitaalgoederen?

Vragen of advies?

Wij helpen u graag bij het vinden van de beste exportkredietverzekering oplossingen passend bij uw behoeftes. Neem contact op met een adviseur van Atradius Dutch State Business via + 31(0)20 553 26 93 of stuur een email naar info.dsb@atradius.com.

Gerelateerde content

Onderneem met zekerheid met een kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.