Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Collect@Net werkt samen met onze wereldwijde IT-infrastructuur. Hierdoor kunnen we u een van de meest geïntegreerde incassonetwerken in de sector aanbieden. Ondersteund door lokale, meertalige incassospecialisten helpt onze expertise u op de juiste manier uw geschillen op te lossen en onbetaalde facturen snel te innen.

Als u een kredietverzekeringspolis bij ons hebt, kunt u hier ‒ naast uw verzekeringsdiensten ‒ via uw Serv@Net-account toegang tot verkrijgen.

 

 

Life buoy in sunset

 

 

Door het inschakelen van een externe incassodienst blijft de relatie die een bedrijf met zijn afnemers heeft in stand. 87% van de klanten van Atradius Collections is het erover eens dat onze service hun relatie met de debiteur niet schaadt.

Raymond van der Loos
Directeur Atradius Collections

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt online incassobeheer?

In de basis kunt u Collect@Net gebruiken om een geval van wanbetaling in te dienen, waarna u het aan onze incassospecialisten overlaat om de zaak snel en gemakkelijk voor u op te lossen. U hebt rechtstreeks contact met uw contactpersoon bij Atradius Collections en kunt de voortgang online volgen.

De service is dag en nacht wereldwijd bereikbaar, wat betekent dat u realtime op de hoogte wordt gehouden van de voortgang, waar u zich ook bevindt. Dit is vooral handig als uw debiteur in een andere tijdzone is gevestigd.

 

Incassobeheer online: uw voordelen op een rij

  • Toegang tot Collect@Net met keuze uit zestien talen
  • Profiteer van onze wereldwijde deskundigheid, inclusief sector- en marktexpertise en kennis van lokale wetgeving
  • Monitor individuele debiteuren via gedetailleerde en historische dossierinformatie die u kunt downloaden
  • Vereenvoudig de administratie van uw creditmanagement
  • Download uw managementinformatie in het door u gewenste formaat (Word, Excel, etc.)
  • Ga efficiënt te werk dankzij bijvoorbeeld de handige bulkupload-functie: eenvoudig uploaden van meerdere claims in één keer

Gerelateerde content

Atradius Atrium

Atradius Atrium is ons nieuwe online platform waarmee u met één druk op de knop uw polis(sen) kunt beheren en kredietlimieten kunt aanvragen. Op één plek, in één keer.

Atradius Insights

In de hedendaagse competitieve zakenwereld is het essentieel om te beschikken over up-to-date gegevens en actuele bedrijfsinformatie.

Onderneem met zekerheid met een kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.