Brokerinformatie

Synergie door samenwerking - Brokerstrategie in het kort

Atradius hecht een groot belang aan de relatie met brokers. Daarom hebben wij onze broker strategie op papier gezet èn willen we deze in alle openheid met u delen.

  • Assurantietussenpersonen (brokers) zijn en blijven het belangrijkste distributiekanaal van Atradius NL.
  • Het belangrijkste strategische doel van Atradius NL is het vergroten van de marktpenetratie van kredietverzekering. Nu hebben ongeveer 1 op de 20 bedrijven in NL een kredietverzekering; dat moet meer worden. Atradius NL wil dit doel zoveel mogelijk samen met brokers realiseren.
  • Atradius NL zal zich in het realiseren van groei van de marktpenetratie actief richting brokers opstellen. Atradius zal initiatieven nemen en investeren in de samenwerking met brokers.
  • Atradius NL verwacht van brokers dezelfde actieve houding, zowel in sales als in account management. Atradius zal bij investeringen prioriteit geven aan actieve en gespecialiseerde brokers.
  • Atradius zal er actief aan werken om de relatie met bestaande brokers te optimaliseren en te structureren.
  • Atradius zal actief nieuwe brokers benaderen om een relatie te ontwikkelen.
  • Atradius NL zal zich richting brokers constructief (positief, en kritisch waar nodig) opstellen. Atradius NL zal de rol van brokers positief uitdragen, intern en extern.
  • Atradius biedt brokers toegang tot infomediair met het laatste nieuws op creditmanagement gebied
     

Gerelateerde content

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Incassopartners

Atradius: uw partner op incassogebied

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.