Brokerinformatie

Synergie door samenwerking - Brokerstrategie in het kort

Atradius hecht een groot belang aan de relatie met brokers. Daarom hebben wij onze broker strategie op papier gezet èn willen we deze in alle openheid met u delen.

  • Assurantietussenpersonen (brokers) zijn en blijven het belangrijkste distributiekanaal van Atradius NL.
  • Het belangrijkste strategische doel van Atradius NL is het vergroten van de marktpenetratie van kredietverzekering. Nu hebben ongeveer 1 op de 20 bedrijven in NL een kredietverzekering; dat moet meer worden. Atradius NL wil dit doel zoveel mogelijk samen met brokers realiseren.
  • Atradius NL zal zich in het realiseren van groei van de marktpenetratie actief richting brokers opstellen. Atradius zal initiatieven nemen en investeren in de samenwerking met brokers.
  • Atradius NL verwacht van brokers dezelfde actieve houding, zowel in sales als in account management. Atradius zal bij investeringen prioriteit geven aan actieve en gespecialiseerde brokers.
  • Atradius zal er actief aan werken om de relatie met bestaande brokers te optimaliseren en te structureren.
  • Atradius zal actief nieuwe brokers benaderen om een relatie te ontwikkelen.
  • Atradius NL zal zich richting brokers constructief (positief, en kritisch waar nodig) opstellen. Atradius NL zal de rol van brokers positief uitdragen, intern en extern.
  • Atradius biedt brokers toegang tot infomediair met het laatste nieuws op creditmanagement gebied
     

Gerelateerde content

Werken bij Atradius

Een bedrijf kan niet succesvol zijn zonder zijn medewerkers. Daarom stimuleert Atradius haar medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen en hun ambities waar te maken.

Atradius in Nederland

Onze lokale aanwezigheid kenmerkt zich door onze bedrijfsgeschiedenis in Nederland, management, strategische prioriteiten en daaruit voortvloeiende lokale producten- en dienstenaanbod.

Incassopartners

Atradius: uw partner op incassogebied

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.