Brancheorganisaties

Branchespecifieke credit management oplossingen voor uw leden

Als brancheorganisatie wilt u uw leden graag iets extra’s bieden. Op credit management niveau kunt u dit samen met Atradius doen door een kredietverzekering en incasso aan te bieden met zeer gunstige voorwaarden.

De voorwaarden van een branchecontract wisselen sterk en worden samen met u afgesproken, afhankelijk van uw wensen en rekening houdend met de algemene voorwaarden en gewoontes van uw branche. Als brancheorganisatie kunt u er verder voor kiezen om dit samen met een door u gekozen assurantietussenpersoon aan te bieden maar de meeste overeenkomsten zijn toegankelijk voor alle met Atradius samenwerkende assurantietussenpersonen.

In de onderstaande opsomming worden de verschillende brancheverenigingen weergegeven waarmee Atradius op dit moment een brancheovereenkomst heeft.

Contractpartner Omschrijving
ABU Algemene Bond Uitzendondernemingen
Floridata Kennis platform voor de sierteelsector
FME-CWM Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
Gemzu Overkoepelende organisatie voor de Nederlandse zuivelgroothandel
Koninklijke HIBIN Brancheorganisatie voor de bouwmaterialenhandel
Koninklijke KVGO Grafimediabranche en andere sectoren binnen de communicatie-industrie
Mevas Assurantiekantoor van en voor leden van de Koninklijke Metaalunie
NOA Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven
OnderhoudNL Vereniging van glaszet- en onderhoudsbedrijven
SKB Industriële toeleveranciers aan de bouw en aanverwante branches
KVTL Kredietverzekering Transport en Logistiek is een samenwerking van Transport en Logistiek Nederland (TLN), TVM en Atradius
Techniek Nederland Verzekeringen Van en voor leden (technish dienstverleners, installatiebedrijven en technische detailhandel) van Techniek Nederland
VGB / Vegekom Services Branchevereniging van de groothandel in bloemen en planten

Wilt u weten wat wij precies voor u en uw leden kunnen betekenen? Neem voor kredietverzekering contact op met Norbert Holthaus. Neem voor incasso contact op met Armand Hessels.

Gerelateerde content

Onderneem met zekerheid met een kredietverzekering

Eén niet-betalende klant kan het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar brengen. Sluit vandaag nog een kredietverzerkering af en voorkom slapeloze nachten.

Zakelijke incassodiensten

Diensten

Onze incassodiensten worden verleend in elk land, elke tijdzone, valuta en taal, ongeacht waar u of uw debiteuren gevestigd zijn.

Collect@Net

Collect@Net is een online platform waarmee onze Collections-klanten toegang krijgen tot onze incasso-expertise en de voortgang van alle incassoactiviteiten kunnen monitoren.

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.