Atradius verlengt CAP-r


Datum: 07 juli 2021
 

Ondanks het einde van het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten per 1 juli jl., hebben wij besloten CAP-r te verlengen voor de rest van het jaar om u te blijven ondersteunen in deze uitdagende tijden. Daarbij is er meer ruimte gecreëerd onder CAP-r om meer aanvullende limieten af te kunnen geven.


CAP-r
Met CAP-r kunnen kredietlimieten, die gedeeltelijk zijn afgegeven op basis van uw huidige polisvoorwaarden, worden aangevuld. Op basis van de Atradius Buyer Rating (ABR) is er een aanvullende limiet mogelijk, waarbij de CAP-r limiet niet hoger kan zijn dan de reeds afgegeven (gedeeltelijke) kredietlimiet.

CAP-r Atradius

De hoogte van de aanvullende CAP-r limiet aan de hand van de Atradius Buyer Rating


Kosten
De premie voor CAP-r bedraagt 0,5% over iedere toegekende CAP-r limiet per debiteur per 3 maanden, met een minimum van €150 over de eerste 3 maanden. De limietkosten bedragen
€25 per nieuw toegekende CAP-r limiet (dus niet bij verlengingen) en er worden ten slotte voor CAP-r géén poliskosten in rekening gebracht.

Over de premie is assurantiebelasting verschuldigd en BTW over de afgegeven CAP-r limiet.


Looptijd
De CAP-r limiet is 3 maanden geldig vanaf de eerste dag van de maand waarin deze is afgegeven. De CAP-r limiet wordt stilzwijgend voor eenzelfde periode verlengd, tenzij u, of wij, de CAP-r limiet wenst te beëindigen.


CAP-r na 2021
We streven ernaar om u in de toekomst CAP-r of een andere faciliteit aan te kunnen blijven bieden. 
 


Heeft u vragen?
​​​​​​​Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met Customer Service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com

 
Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.