Atradius Nieuwsflits nr. 1 2018

Hierbij ontvangt u van ons het laatste nieuws. Bovendien vragen wij graag even uw aandacht voor het onderzoek Trends in Export. Exporteert u diensten of goederen? Dan wordt uw deelname aan dit onderzoek zeer gewaardeerd. Uw bijdrage wordt beloond met een heerlijke fles wijn - mits u aanwezig bent op het gelijknamige event - en onder alle deelnemers verloten wij 10 x 2 tickets voor 'De Coolste Baan van Nederland', de prachtige ijsbaan in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Het evenement Trends in Export vindt plaats op dinsdag 10 april. Inschrijven voor dit evenement kunt u vanaf eind maart. Natuurlijk informeren we u dan even!

pijl

Ik doe mee

Dynamicline


man uitleggen

Wat is nu eigenlijk een kredietverzekering?

Een kredietverzekering geeft een financiële beoordeling of uw klant uw rekening kan betalen, neemt voor u het incassotraject uit handen indien dat nodig is en keert geleden schade uit als de betaling uitblijft.
 

pijl

Bekijk hier het filmpje
Dynamicline


smartphone

Millennials kunnen een merk maken of breken!

Millennials – degenen die volwassen zijn geworden rond het jaar 2000 – kunnen een merk maken of breken.

Ze worden geconfronteerd met vele honderden advertenties per dag, door gebruik van social media via smartphone, tablet en nu zelfs hun horloge! Is het verkopen aan millenials dus gemakkelijk?

pijl

Lees hier het hele artikel 

Dynamicline
handen

Atradius Collections, voor al uw incassovragen

De afgelopen maanden heeft Atradius Collections zich internationaal verder uitgebreid door drie nieuwe locaties te openen in Argentinië, Indonesië en Marokko.

Daardoor kunnen wij u internationaal nog beter van dienst zijn!

Wilt u meer weten over Atradius Collections en hoe wij u van dienst kunnen zijn?

pijl

Lees verder

Dynamicline
geld

Screen gratis uw klanten

Zijn uw belangrijkste afnemers wel kredietwaardig?

Voor de groei van uw onderneming is het belangrijk te weten of uw afnemers gezond zijn. Handel met voorkennis en check de kredietwaardigheid van uw debiteuren.

Doe de gratis screening bij Atradius.

pijl

Screen uw debiteuren

Dynamicline
slot

Van WBP naar GDPR

Bent u goed voorbereid op de nieuwe datawet GDPR - in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)?

De nieuwe wet gaat immers een flinke stap verder dan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij deze enkele handige links voor hoe om te gaan met deze nieuwe wet:

Gerelateerde content

NAFTA Landenrapport Panama 2018

Rapport

De bouwsector profiteert van grote infrastructuurprojecten en biedt kansen aan internationale bouwbedrijven, vooral nadat Odebrecht zich heeft teruggetrokken van de markt.

APAC Landenrapport Thailand 2018

Rapport

Voor 2018 wordt verwacht dat de bbp-groei licht zal versnellen tot 3,8%. De economische groei zal opnieuw gedragen worden door overheidsinvesteringen in infrastructuur en een exportsector.

Veelbelovende opkomende markten voor 2018

Rapport

Het economisch herstel van opkomende markten zal in 2018 naar verwachting verder aan kracht winnen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.