Aandeelhoudersinformatie

Atradius N.V. is een private onderneming voor 100% eigendom van Grupo Catalana Occidente, S.A. en Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

De volgende bedrijven zijn de aandeelhouders van Atradius N.V. De belangen worden getoond als een percentage van het totaal aantal uitstaande aandelen per 27 april 2012.

 

 

 

Aktionärsstruktur Atradius Kreditversicherung

 

 

Over onze aandeelhouders

  • Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L. (Grupo CyC) is een holdingbedrijf voor 73,84% in handen van Grupo Catalana Occidente.
  • Grupo Catalana Occidente S.A. (GCO) is, zij het direct of indirect, het moederbedrijf van een groep verzekeringsbedrijven. GCO heeft een beursnotering in Barcelona en Madrid.

GCO heeft een economisch belang van 83,20% in Atradius N.V.,  35,77% direct en 47,43% indirect door Grupo CyC holding company.

Gerelateerde content

Raad van Bestuur

Onze Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leiden ons bedrijf. Zij houden hierbij steeds de behoeften van onze klanten en de belangen van onze stakeholders voor ogen.

Geschiedenis

In 2020 bereikten we onze 95e verjaardag, waarmee we onze lange geschiedenis van het ondersteunen van de binnenlandse en internationale handel in de hele wereld voortzetten.

Leiderschap en Governance

Door onze Governance Principes, ons Customer Service Charter en investeringen in innovatie willen we onze mensen en klanten naar betere producten en diensten dan waar ook leiden.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.