5 tips om de kredietwaardigheid van je afnemers te zien

Tips om meer inzicht te geven in de kredietwaardigheid van je afnemers

 

Als je op krediet levert, moet je weten met wie je zakendoet. De belangrijkste vraag hierbij is of je (nieuwe) klant wel in staat is om de rekening te betalen. Onderstaande tips kunnen je inzicht geven in de kredietwaardigheid van je afnemers.

  • Kijk eerst naar risico’s in de landen en branche waarin je afnemer actief is
  • Financieel inzicht in de onderneming van je afnemer is van groot belang
Businessmen looking at screen

 

 

1. Omgevingsfactoren
Weet in welke landen je afnemer actief is. Uit de omgevingsfactoren kan je namelijk al afleiden of er risico’s zijn. Het landenrisico speelt hierin een rol. De risico’s in Rusland zijn op dit moment bijvoorbeeld groter dan de risico’s in Duitsland.

2. Branche-informatie
Weet in welke branche je afnemer actief is. De ontwikkelingen in die sector zijn belangrijk om vast te stellen of je afnemer financieel gezond is. Wanneer een onderneming bijvoorbeeld afhankelijk is van bepaalde grondstoffen, dan speelt de koopkracht bij de leveranciers een grote rol. Ook prijsfluctuaties kunnen van grote invloed zijn op de winstgevendheid. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de status van de concurrentie en eventuele substituutproducten.

3. Financiën
Bekijk de financiële situatie van je afnemer. Kijk kritisch naar de winst- en verliesrekening, de liquiditeit van een onderneming (quick ratio, current ratio, werkkapitaal) en de cashflow. En hoe staat het met voorraden van grondstoffen, halffabricaten of eindproducten? Deze kunnen een belangrijk deel uitmaken van het kapitaal van de onderneming.

4. Debiteurenbeheer
Achterhaal of je afnemer zijn eigen debiteurenbeheer op orde heeft. Wanneer hij tijdig zijn eigen facturen betaald krijgt, is de kans groter dat hij zijn leveranciers ook op tijd betaalt.

5. Achtergrond
Onderzoek wat er verder nog speelt in het bedrijf van je afnemer. Denk hierbij aan de bedrijfshistorie, de missie en visie van de onderneming, en de ervaring (of het verleden) van het management. Heeft het bedrijf een moedermaatschappij? Dan kunnen garanties, borgstellingen of een aansprakelijkheidsverklaring van deze maatschappij voor meer zekerheid zorgen. Het is dan wel belangrijk om bovenstaande kenmerken ook bij de moedermaatschappij te checken.

Het kost natuurlijk best wat tijd om het bovenstaande tot in detail uit te zoeken. Heb je die tijd niet en wil je toch een indicatie van de financiële status van je afnemer? Focus je dan op de onderstaande vragen:

  • Is de onderneming winstgevend?
  • Loopt de onderneming risico’s vanwege de bank of andere schuldeisers?
  • Zijn er cashflowproblemen waardoor kortlopende schulden niet kunnen worden voldaan?

Kredietwaardigheid checken en de mkbZeker

Zelf de kredietwaardigheid checken kan natuurlijk prima, maar wellicht heeft u liever de focus op andere zaken die binnen uw onderneming spelen. Dan is de mkbZeker van Atradius een goede optie. Hierin zit de kredietwaardigheid checken namelijk inbegrepen. Bovendien heeft u in dat geval de mogelijkheid de vordering uit handen te geven aan een uitstekend incassobureau, namelijk Atradius collections. Dit is een incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk toch uitblijven? Dan is 90% van de vordering gedekt door de mkbZeker van Atradius.

pijl

Check hier gratis uw grootste debiteur

Rode lijn

Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.