5 tips bij telefonisch aanmanen

Bij een achterstallige betaling van een klant is het altijd goed om een herinnering en aanmaning per e-mail of post te versturen. Bellen werkt vaak nog beter.

Vijf tips hoe je een renderend telefoongesprek kunt voeren met een wanbetaler.

  • Toon begrip, om de klantrelatie te behouden
  • Stel open vragen en vul niets in
  • Wees altijd concreet over het doel van het gesprek

Mocht je van plan zijn contact op te nemen met een niet-betalende klant, neem dan onderstaande tips ter harte. Ze geven je houvast tijdens een ogenschijnlijk simpel telefoontje. Want telefonisch aanmanen is zoals gezegd erg effectief, maar doe het wel op de juiste manier.

1. Luister naar je klant
Wanneer je in gesprek bent, is luisteren vaak veel effectiever dan zelf praten. Zo krijg je meer informatie van de klant. Het betalen van de rekening staat voorop. Vanuit commercieel belang wil je de klant echter ook behouden, dus empathie tonen loont.


Discussing_figures_in_business_meeting

 

 

 

 

 

2. Voorkom het werkwoord ‘moeten’
Zet de klant bij een eerste telefonische aanmaning niet te veel onder druk en voorkom het gebruik van het werkwoord ‘moeten’. Dit roept alleen maar frustratie op bij de klant, waardoor deze wellicht nóg later betaalt. Informeer naar de verwachte betaaldatum en probeer deze naar voren te schuiven door de noodzaak voor je bedrijf kenbaar te maken.

3. Vermijd de vraag ‘waarom’
In het woord ‘waarom’ zit een oordeel. Dit kan ertoe leiden dat de klant in de verdediging gaat en juist moeilijker gaat doen. Geef de klant dus zo veel mogelijk het woord. Vaak wordt dan vanzelf duidelijk wat de achterliggende reden is.

4. Leg de fout niet bij jezelf
Door er vanuit te gaan dat de reden van de achterstalligheid bij jezelf ligt, kan je het jezelf onnodig moeilijk maken in de rest van het telefoongesprek. Denk aan vragen als ‘heeft u de factuur niet ontvangen?’ of ‘was de levering niet naar wens?’. In zulke gevallen hoor je dit vanzelf van de klant. Stel dus open vragen en vul niets in.

5. Wees concreet
Voor de relatie met de klant is het goed om begripvol te zijn, maar blijf daarbij concreet. Feit blijft dat de klant een afspraak niet is nagekomen. Maak tijdens het gesprek direct een concrete afspraak over de nieuwe betaaldatum, zodat je deze zelf kunt agenderen en opvolgen wanneer de betaling weer uitblijft.

Auteur van dit blogartikel

 

Jolanda Looman

 

Jolanda Looman
Marketeer, Atradius

jolanda.looman@atradius.com

Gerelateerde content

5 tips om jezelf te beschermen tegen faillissement van je afnemers in 2016

De nieuwskoppen over grote faillissementen zijn vandaag de dag nog steeds harde realiteit. Grote merken, bekende namen, gaan verloren.

Fraude – veel voorkomende vormen

Korte termijn fraude (het meest voorkomende type fraude) is als een bedrijf wordt opgezet met de enige intentie om in korte tijd leveranciers te frauderen.

Fraude: spookfacturen en identiteitsfraude

Als ondernemer is er een grote kans dat je in aanraking komt met fraude. Criminelen sturen je spookfacturen, facturen voor producten en diensten die je nooit hebt afgenomen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.