Afloop herverzekeringsprogramma leverancierskredieten


Datum: 27 mei 2021
 

Rond de jaarwisseling hebben wij u geïnformeerd dat de garantieregeling met zes maanden werd verlengd tot 30 juni 2021. Inmiddels loopt deze periode af en heeft de Nederlandse Staat, samen met Atradius en de betrokken kredietverzekeraars, geoordeeld dat er geen noodzaak is om de overeenkomst verder te verlengen, nu de marktsituatie lijkt te normaliseren.

Er is een overeenstemming bereikt dat het herverzekeringsprogramma leverancierskredieten op 30 juni 2021 zal aflopen. Als gevolg daarvan zal Atradius vanaf 1 juli 2021 het risico van haar debiteurenverzekeringsbedrijf weer volledig zelf dragen.

“Wij staan volledig achter dit besluit. De garantieregeling was ons initiatief om in een onzekere economische omgeving kredietlimieten te kunnen blijven afgeven en zo goederenstromen in stand te houden. Nu we niet meer in de extreme situatie van een jaar geleden zitten, denken wij niet dat het relevant is om de regeling te verlengen. Hoewel corona nog steeds woedt en met name landen als Brazilië en India momenteel hard treft, gaan we over het algemeen naar betere tijden met een toenemende groei van de economie in de komende jaren - ook internationaal. We zijn dus sterk op weg naar een normalere marktsituatie voor Nederlandse bedrijven en mijn inschatting is dat we in de toekomst de nodige kredietcapaciteit op commerciële basis kunnen handhaven zonder de staatsgarantie van de overheid van 12 miljard euro.

Na afloop van de garantieregeling zullen wij onze beschermende functie als internationale particuliere kredietverzekeraar voor u als klant blijven vervullen en u met de best mogelijke dekking en een onveranderd hoge toewijding blijven ondersteunen”

Lees het volledige bericht


Heeft u vragen?
​​​​​​​Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met Customer Service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com

 
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.