Afloop herverzekeringsprogramma leverancierskredieten


Datum: 7 oktober 2021

Hoewel de coronacrisis in 2020 in alle delen van de wereld een sterke economische terugval heeft veroorzaakt, blijft de verwachte stijging van het aantal faillissementen uit. Wereldwijd was vorig jaar zelfs sprake van een daling (-14 procent) en ook dit jaar is het aantal faillissementen relatief laag. Dit heeft echter een tijdelijk karakter, omdat de overheidssteun in veel landen binnenkort wordt afgebouwd of al is stopgezet. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt wereldwijd juist een sterke toename van het aantal faillissementen verwacht, wat in 2022 neerkomt op een stijging van 33 procent. In Nederland blijft het aantal faillissementen dit jaar naar verwachting nog laag en daalt dit zelfs ten opzichte van het al lage niveau in 2020. In 2022 staat wel een stijging (+26 procent) in het vooruitzicht ten opzichte van de periode vóór corona, voorspelt Atradius in haar faillissementsvooruitzichten voor 2021 en 2022.

"De overheidssteun heeft de economie overeind gehouden, maar zorgde wel voor kunstmatig lage faillissementen. Nu de markt het weer meer zelf moet gaan doen, zal het aantal faillissementen in Nederland volgend jaar toenemen, mede doordat een deel van de bedrijven die in 2020 zijn gered, zonder steun niet kunnen overleven, dit zijn de zogenaamde zombie-bedrijven. Toch presteert ons land relatief goed. Zo zal het aantal faillissementen in 2022 naar verwachting circa 5.500 bedragen en dat is veel lager dan de vorige piek in 2013, toen maar liefst 12.500 bedrijven de deuren moesten sluiten. Ook zal nieuwe wetgeving mogelijk de groei van het aantal faillissementen in 2022 afremmen. Zo is sinds 1 januari 2021 de Wet Homologatie Onderhands Akkoord van kracht. Deze nieuwe wet moet de herstructurering van bedrijven mogelijk maken zonder dat er een faillissementsprocedure aan te pas komt. De verwachting is dat bedrijven die in zwaar weer terechtkomen hierdoor eenvoudiger een doorstart kunnen maken."

Lees het volledige bericht


Heeft u vragen?
​​​​​​​Neem contact op met uw assurantietussenpersoon, uw accountmanager of met Customer Service via 020 – 553 3355 of customerservice.nl@atradius.com

 
Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.