18 maart 2020 - Speciale pagina rondom het coronavirus

In deze onzekere tijden willen wij u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Heeft u, in het verlengde van alle maatregelen rondom het coronavirus, vragen die betrekking hebben tot uw verzekering? Wij hebben speciaal voor u een pagina ontwikkeld waarop wij de meest gestelde vragen beantwoorden, extra informatie delen en relevante links zullen plaatsen.

Uiteraard houden wij u ook via deze pagina constant op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en eventuele veranderingen. Hiervoor ontvangt geregeld een bericht van ons.

De pagina hebben wij speciaal ontwikkeld om de service naar u zo goed mogelijk te waarborgen. Wij hopen u hiermee zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of customer service.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.