16 maart 2020 - Atradius en het coronavirus

Het coronavirus (officieel COVID-19) begint de wereld om ons heen behoorlijk te ontwrichten.

 

Gezondheid en veiligheid staat boven alles en wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om klanten, partners, medewerkers en bezoekers te beschermen om verdere verspreiding tegen te gaan. In lijn met de adviezen en maatregelen vanuit de overheid en het RIVM, hebben wij besloten om:

  • Onze medewerkers, op enkele na, vanuit huis te laten werken. Uiteraard zijn zij via telefoon en e-mail bereikbaar;
  • Bezoekers verwelkomen wij niet meer op kantoor. Heeft u binnenkort een afspraak met een van onze medewerkers, dan wordt er contact met u opgenomen om te bespreken of deze fysiek door gaat of telefonisch kan;
  • Al onze interne- en externe evenementen (zoals “Trends in Export”) hebben wij verplaatst. Wel is er een mogelijkheid om het “Trends in Export” event bij te wonen middels een webinar. In dit webinar wordt o.a. besproken welke impact het coronavirus heeft op de gehele exportsector.


Atradius blijft tot 6 april op deze wijze werken. Uiteraard blijven alle werkzaamheden gewoon door gaan zoals u van ons gewend bent en om de service naar u te waarborgen zijn een aantal medewerkers aanwezig op kantoor.

Atradius volgt de ontwikkelingen op de voet en wij houden u uiteraard op de hoogte, want ook in moeilijke tijden staan we voor u klaar. Heeft u vragen over uw export of feedback hoe wij u in deze tijd het beste van dienst kunnen zijn, neem dan gerust contact op met uw tussenpersoon, accountmanager of de customer service desk.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.