Klachten en feedback

Wij staan borg voor een hoge mate van kwaliteit in onze samenwerking met u

Hoe gaan wij om met feedback?

Het commerciële management team van Atradius doet er alles aan u snel, efficiënt, professioneel en op voorkomende wijze van dienst te zijn.

Wij willen weten wat er onder onze klanten leeft, wat zij van onze service vinden, zowel positief of anders, eenvoudig omdat uw mening voor ons immers van het grootste belang is.

Is er iets dat u bij ons onder de aandacht wilt brengen, dan willen wij u uiteraard zo goed mogelijk van dienst zijn.

U kunt er op vertrouwen dat uw commentaar de volle aandacht krijgt. Uw mening is voor ons van groot belang en wij stellen uw vertrouwen in ons bedrijf bijzonder op prijs.

Wij streven naar perfectie…

…en wij moeten hiervoor klantgericht blijven denken. Wij horen graag van u op welke wijze wij onze service kunnen verbeteren en staan dan ook open voor uw opmerkingen of suggesties.

Voor uw feedback kunt u terecht bij onze accountmanagers. Dit kan zowel telefonisch, online, per e-mail, als per post. Tevens kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Service.

Postadres:

Atradius
Customer Service
Postbus 8982
1006 JD Amsterdam


 

Niemand is volmaakt

Hoe goed wij ook ons best doen, fouten maken is menselijk. Alleen als wij op de hoogte worden gebracht van dergelijke fouten, kunnen wij bekijken of het gaat om incidentele fouten of dat deze systematisch voorkomen. Vervolgens kunnen wij stappen ondernemen om deze op te lossen.

Uiteraard is het onze bedoeling uw klacht op te lossen. Om zo effectief mogelijk te werk te gaan, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende gegevens:

 • Naam en adres
 • Polisnummer, indien mogelijk
 • Telefoonnummer waaronder u overdag te bereiken bent
 • E-mailadres
 • Een gedetailleerde omschrijving van uw klacht
 • Suggesties op welke wijze wij uw klacht kunnen oplossen

Indien mogelijk, vragen wij u ons tevens te voorzien van:

 • Kopieën van relevante documenten
 • Voorgaande correspondentie met betrekking tot uw klacht

Hoe gaan wij te werk?

Wij doen ons uiterste best om vóór het einde van de volgende werkdag een reactie te hebben op uw feedback, zeker als het om een klacht gaat. Dit kunnen wij uiteraard pas doen als wij weten wat het probleem is en hoe wij dit gaan oplossen.

Mochten wij binnen die eerste dag geen oplossing hebben gevonden, dan is onze procedure als volgt:

 • Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van uw feedback.
 • Wij brengen u op de hoogte wie wij binnen Atradius de meest geschikte persoon achten om uw klacht in behandeling te nemen.
 • Onze intentie is om binnen tien dagen met een oplossing te komen voor uw klacht. Mocht er toch meer tijd nodig zijn, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek.
Klachten en feedback
Disclaimer

Elke publicatie die beschikbaar is op of vanaf onze websites, zoals, maar niet beperkt tot webpagina's, rapporten, artikelen, publicaties, tips en nuttige content, blogs, infographics, video's (hierna ‘Publicatie’) wordt louter ter informatie verstrekt en is niet bedoeld als beleggingsadvies, juridisch advies of enige aanbeveling aan de lezer(s) met betrekking tot specifieke transacties, investeringen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in enige Publicatie verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten of omissies, of voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informatie. Alle informatie in enige Publicatie wordt gegeven ‘zoals ze is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsgebondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van de publicatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of geïmpliceerd. In geen geval zal Atradius, haar gerelateerde partners of corporaties, of de partners, agenten of werknemers hiervan verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor enige genomen beslissing of actie die zij zouden nemen op basis van de in enige Publicatie verstrekte informatie, of voor enig verlies van kansen, winstderving, productieverlies, omzetverlies of gevolgschade, speciale of soortgelijke schade van welke aard dan ook, zelfs wanneer de lezer in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade.