Zakendoen in Duitsland

De meeste bedrijven zitten met de auto binnen twee uur in Duitsland. Daarnaast is Duits een taal die voor de Nederlander makkelijk te leren is.

Wanneer u internationale ambities heeft, dan is zakendoen in Duitsland een logische keuze. Toch moet u dit niet onderschatten. Zeker in de omgangsvormen zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden om ervoor te zorgen dat u succesvol zaken kunt doen in Duitsland. In dit artikel vertellen we er graag meer over.


Download de whitepaper
"De verantwoorde groeiroute"

Whitepaper icon

Stappenplan om verantwoord groeistappen te
zetten met uw onderneming.

 

Zakendoen in Duitsland: hoe gaat u met uw zakenpartners om?

Allereerst zult u merken dat de omgangsvormen serieuzer en zakelijker zijn wanneer u zaken gaat doen in Duitsland. Grappen, grollen en tutoyeren zijn daar namelijk uit den boze. Het is tevens niet gebruikelijk om in een zakelijke omgeving privézaken te bespreken.

Wanneer u zaken gaat doen in Duitsland, dan is het verstandig om goed verzorgd voor de dag te komen. Statussymbolen, zoals kleding en de auto, spelen een belangrijkere rol in Duitsland. Duitsers doen het liefst zaken met deskundige mensen. Indien u gaat pitchen, dan is het aan te raden om u zeer grondig voor te bereiden. Werk de zaken uit tot op detailniveau. Ze willen u kunnen toetsen. Op die manier weten zij of u een expert bent binnen het vakgebied. Wanneer uit uw verhaal de deskundigheid blijkt, dan voeren Duitsers graag een discussie die dieper ingaat op de inhoud. Met iemand in discussie gaan die in hun ogen onvoldoende deskundig is, doen zij begrijpelijk liever niet. Zorg daarom dat u in de discussie prominent aanwezig bent. Ook hieruit kunt u laten blijken dat u deskundig bent. Bovendien zal uw participatie zeer gewaardeerd worden.

Zakendoen in Duitsland: de zakelijke hiërarchie

Hiërarchie speelt een belangrijke rol bij het zakendoen in Duitsland. Zorg er daarom voor dat u, wat betreft de hiërarchie, een gelijke gesprekspartner bent voor de Duitse zakenpartner. U loopt anders het risico dat u niet serieus wordt genomen. Meestal zult u in gesprek raken met een zogenaamde onderhandelingspartner. Hierna moet uw plan door verschillende afdelingen worden goedgekeurd. Houd er dus rekening mee dat zakendoen in Duitsland een lange adem vereist. Het duurt vaak even voordat er een concreet besluit wordt genomen.

Mocht u uiteindelijk een Duitse klant verwelkomen, dan zullen ze het op prijs stellen als u investeert in de relatie. Het is gebruikelijk om dat te doen door middel van een goed diner bij een hoog aangeschreven restaurant. Let op: een zakelijke lunch is niet echt gebruikelijk in Duitsland.

Hoe spreek ik mijn Duitse klant of prospect aan?

Zorg dat u de taal goed beheerst alvorens u gaat zakendoen in Duitsland. Met alleen Engels gaat u het niet redden bij onze buren. Van de 30 plussers spreekt best een groot deel enigszins wat matig Engels. U vergroot uw kansen aanzienlijk wanneer u de taal goed beheerst. Eerder hadden we het er al over dat tutoyeren uit den boze is in Duitsland. Daarnaast speelt het tevens mee dat de Duitsers veel waarde hechten aan hun academische titels. Om die reden vinden ze het gebruikelijk om al hun titels in de communicatie te vermelden, zoals brieven en visitekaartjes. Zorg er daarom voor dat u respectvol omgaat met de titel van uw klant of prospect en vermeldt dit ook in uw communicatie.

Zakendoen in Duitsland en het debiteurenrisico

Kortom, zakendoen in Duitsland brengt wat extra uitdagingen met zich mee. Zo zal u ook uw factuur in het Duits moeten versturen. Daarnaast zal het debiteurenbeheer van uw Duitse klanten ook in het Duits moeten gebeuren. Dit vraagt om wat extra organisatie binnen uw onderneming. Dat is uiteraard prima te doen. Het wordt echter gecompliceerder wanneer uw Duitse klant na meerdere herinneringen de factuur niet betaalt. Zeker als dit uiteindelijk resulteert in een juridische incassoprocedure. Indien uw klantenportefeuille voor een groot deel uit Duitse klanten bestaat, dan is het verstandig hier maatregelen voor te nemen. Het belangrijkste is dat u een incassobureau heeft die ook vorderingen kan incasseren in Duitsland en ook indien nodig juridische maatregelen kan nemen.

Screen gratis uw Duitse prospect

Zakendoen in Duitsland en mkbZeker

Met de mkbZeker van Atradius heeft u een behoorlijk aantal zaken wat betreft het debiteurenrisico in één keer geregeld. Zo kunt u vooraf de kredietwaardigheidscheck doen van uw Duitse prospect. Daarmee krijgt u direct scherp zicht of de Duitse prospect in staat is uw factuur tijdig te betalen. Verder heeft u de mogelijkheid om de vordering op uw Duitse klant over te dragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Daar valt Duitsland uiteraard ook onder. Met de mkbZeker kunt u veilig zakendoen in Duitsland.

Gerelateerde content

Het incassobureau een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Goed bedrijfsplan maken: 8 tips om direct te starten

Het overgrote deel van de starters bestaat na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden dat starters het niet redden is een slechte voorbereiding.