De wettelijke betalingstermijn: hoe zit het precies?

Als ondernemer dient u enige kennis te hebben over de wetgeving. De wet regelt namelijk een aantal zaken met betrekking tot de maximale betalingstermijn op een factuur.

De wettelijke betalingstermijn heeft als doel dat bedrijven niet te maken krijgen met buitenproportionele betalingstermijnen. In het verleden hanteerden met name grotere bedrijven nog wel eens betalingstermijnen van 90 dagen om zodoende hun cashflow beter te managen. Dit soort termijnen behoren gelukkig tot het verleden door de wettelijke betalingstermijn. Zo kunnen tegenwoordig ook de kleinere bedrijven en ZZP’ers beter hun cashflow managen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om aan verplichtingen te voldoen. In dit artikel vertellen we hoe het precies zit met de wettelijke betalingstermijn.

De wettelijke betalingstermijn op een factuur

In Nederland zijn er een groot aantal wetten. De wet waar we het hier over hebben geldt voor bedrijven en de betalingstermijn die zij op een factuur mogen hanteren. Daarnaast regelt de wet ook welk termijn van toepassing is wanneer er geen betalingstermijn is vermeld op de factuur. In dit geval is dat 30 dagen. Voor de maximale betalingstermijn wordt onderscheid gemaakt tussen MKB bedrijven, de overheid en grootbedrijven. Voor de overheid en grootbedrijven gelden namelijk strengere regels.

Kort samengevat heeft de overheid een maximale wettelijke betalingstermijn van 30 dagen en bedrijven een termijn van 60 dagen. Daarnaast geldt voor de kleinere bedrijven dat zij bij wettelijke uitzondering een langere betalingstermijn mogen hanteren. Deze wet is ingegaan per 1 juli 2017 waarbij er een overgangsperiode van één jaar is geweest. Die periode was bedoeld om bedrijven de gelegenheid te geven om aan de slag te gaan met hun bestaande contracten. Veel bedrijven hebben namelijk contracten lopen met langere betalingstermijnen en hadden tijd nodig om nieuwe afspraken te maken.

Waarom is de wettelijke betalingstermijn belangrijk?

Zeker het MKB heeft te lijden gehad onder de lange betalingstermijnen die grootbedrijven soms hanteerden. Cijfers laten zien dat 25% van de faillissementen te maken heeft met debiteuren die niet of veel te laat betalen. Om het MKB  beter te beschermen is de wettelijke betalingstermijn in het leven geroepen. Dit geeft gelijk aan dat u als MKB ondernemer tevens een rol heeft in het managen van een zo kort mogelijke betalingstermijn.

Wanneer een termijn is vastgesteld op 30 dagen, dan kan het alsnog voorkomen dat uw klant deze betalingstermijn overschrijdt. Het beheer van uw debiteuren zal daarom ook strak moeten zijn. Hierdoor kunt u er namelijk voor zorgen dat de liquide middelen tijdig op uw rekening zijn bijgeschreven. Met een strak debiteurenbeheer heeft u daar in ieder geval goed grip op. Ook is het verstandig om door middel van een kredietwaardigheidscheck vooraf goed te toetsen wat de financiële situatie is van uw nieuwe klant. Hiermee kunt u al een hoop leed voorkomen.
 

 Wilt u inzicht in de financiële situatie van uw klanten?

De wettelijke betalingstermijn en mkbZeker

Met mkbZeker heeft u een aantal zaken geregeld die het debiteurenrisico in kaart brengen en beperken. Zo is er de mogelijkheid om vooraf de kredietwaardigheidscheck te doen. Zo weet u of uw potentiële klant in staat is zich aan de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen te houden. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw vordering over te dragen aan Atradius Collections. Dit is een incassobureau met wereldwijde dekking. Wanneer de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd.

 

Gerelateerde content

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat u als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.