De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat u als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Gelukkig zijn er diverse manieren om die kans zo klein mogelijk te maken. En dat als het gebeurt, de schade effectief wordt beperkt. Een manier is om dit in ieder geval goed op te nemen in uw boekhouding. Dit doet u door het opnemen van een voorziening dubieuze debiteuren.

Is uw klant kredietwaardig? Doe nu de scan

Normaliter neemt u regelmatig uw debiteurenportefeuille onder de loep. Op het eind van het jaar doet u dat om de balans te kunnen opmaken. Voor debiteuren waarvan de kans groot is dat deze oninbaar zijn kunt u een voorziening opnemen. De voorziening dubieuze debiteuren. Feitelijk een boekhoudkundig potje om het hieruit voorvloeiende verlies op te kunnen vangen.

 

Groei met strak debiteurenbeheer
"10 tips voor een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming"

Alternatieve manieren om het verlies door niet-betalende debiteuren te beperken

Zijn er andere manieren om het verlies te beperken, buiten de voorziening dubieuze debiteuren? Het antwoord is ja; er zijn vele sterke alternatieven om uw risico af te dekken. De voorziening dubieuze debiteuren is technisch gezien namelijk enkel een boekhoudkundige actie om een voorziening te treffen op een niet betalende debiteur. Een daadwerkelijk afdekking van het debiteurenrisico is hier geen aspect van.

De juiste maatregelen treffen om te voorkomen dat u een voorziening dubieuze debiteuren moet hanteren is een effectievere oplossing om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen. Bijvoorbeeld door helder te hebben met wie u in zee gaat. Een kredietwaardigheidscheck uit laten voeren op uw nieuwe klantrelatie is hiervoor een goed middel.

Een andere optie is om bij de KvK de financiële gegevens van uw nieuwe samenwerking op te vragen. Bijvoorbeeld de balansgegevens. De vermogenspositie van uw nieuwe klant brengt u hiermee in kaart. Met deze informatie kunt u afwegen of u uw klant vooruit laat betalen. Indien uw klant financieel niet stevig in zijn schoenen staat is dit sterk aan te raden. Door een deel van de betaling vooraf te vorderen, loopt u als ondernemer veel minder risico. 

De continuïteit van uw onderneming waarborgen

Wanneer u geen preventieve maatregelen treft, dan krijgt u als ondernemer vroeg of laat te maken met wan- of laatbetalers. Zodra u merkt dat een debiteur te laat betaalt – of dat betaling volledig uitblijft – dan is het noodzaak om hier strak op te zitten. Kort na het verstrijken van de betalingstermijn stuurt u daarom een herinneringsfactuur. Indien reactie op de herinnering uitblijft, kunt u telefonisch contact opnemen met uw klant om de status te bespreken. In dit gesprek kan eventueel een betalingsregeling worden getroffen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan is het moment aangebroken om een incassobureau in te schakelen. Het incassobureau kan een juridische procedure starten om de vordering te innen.

In de bovengenoemde fase is het verstandig om de voorziening dubieuze debiteuren in te richten in uw boekhouding. U wilt het deibeurenrisico binnen uw onderneming vanzelfsprekend zo goed mogelijk afdekken. Dit kan echter afleiden van het realiseren van uw groeiambities. Bij voorkeur bent u tenslotte bezig met ondernemen – en groeien. Het uit handen geven van deze afdekking is daarom een goed idee.

Uw debiteuren verzekeren met mkbZeker

Uw debiteurenrisico reduceren is eenvoudig gedaan met de mkbZeker kredietverzekering van Atradius. Met deze verzekering heeft u de optie om aan de vooravond van een nieuwe samenwerking, uw nieuwe klant te laten checken op de kredietwaardigheid. Eventuele incassowerkzaamheden heeft u hiermee ook geregeld, via Atradius Collections: een incassobureau met wereldwijde dekking. Wanneer de vordering bij uw debiteur uiteindelijk toch niet inbaar blijkt, dan is 90% van uw vordering gedekt. De voorziening dubieuze debiteuren is hiermee daadwerkelijk gedekt – met een goede verzekering.

Met dat idee kunt u met een veilig gevoel blijven ondernemen. En is de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd.

Gerelateerde content

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Financieel sturen met een goed boekhoudprogramma

De financiën goed voor elkaar hebben is een belangrijke randvoorwaarde voor elke ondernemer. Toch is het bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje.

De kwaliteit van uw herinneringsfactuur opschroeven?

Werkt u op factuurbasis? Dan krijgt u vroeg of laat te maken met een verstrijkende betalingstermijn. Welke stappen neemt u dan? Vanzelfsprekend verstuurt u een herinneringsfactuur.