Risico’s uit Brexit gevolgen afdekken

Zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk werken hard om uiteindelijk tot een deal te komen waar beiden partijen mee kunnen leven.

Het verenigd Koninkrijk heeft op 31 december 2020 de terugtrekking uit de Europese Unie voltooid. Voor de onderlinge handel heeft dit verstrekkende gevolgen. Er zijn risico's waarmee u rekening dient te houden indien u zakendoet met bedrijven uit Engeland.

In dit blog vertellen we de regels die gelden per 1 januari 2021 en de gevolgen die Brexit met zich meebrengt.

Import en export

Goederen aanmelden
Als u goederen transporteert tussen de EU en het VK, dan moet u die zowel bij de Britse, als bij de Nederlandse douane aanmelden. Hiervoor heeft u, of heeft uw importeur, een EORI-nummer nodig. Als u deze nog niet heeft, dan kunt u het zelf samenstellen of aanvragen bij de Belastingdienst

Btw
Bij de import van goederen kunt u een vergunning artikel 23 aanvragen. Met deze vergunning kunt u de btw op de goederen verleggen: u betaalt dan geen btw bij de invoer, maar geeft deze aan bij uw btw-aangifte. Bij export naar het VK geeft u vanaf 2021 de btw hiervan aan bij rubriek 3a in de btw-aangifte. De MOSS-regeling is door Brexit vanaf 1 januari 2021 niet meer op het VK van toepassing.

Invoerrechten
Importeert u naar, of exporteer u vanuit een niet EU-land? Dan dient u invoerrechten te betalen, maar dankzij het Brexit akkoord kunt u bij import vrijstelling krijgen op invoerrechten. Bij export kunt u voorkomen dat er invoertarieven worden geheven. Controleer of u voldoet aan de gestelde voorwaarden voor vrijwaring. Als u niet in aanmerking komt dient u te checken hoe hoog de invoerrechten zijn. Deze vindt u met behulp van een goederencode op de website Access2Markets van de Europese Commissie.

Vergunningen en certificeringen
Het zou kunnen dat u door Brexit vergunningen of certificeringen nodig heeft voor uw goederen. Ga dit na op de website van de Douane. Omdat het vaststellen en aanvragen hiervan complex en tijdsintensief kan zijn is het zaak hier grondig en tijdig mee aan de slag te gaan.

Diensten

Het leveren van diensten
Als u diensten levert in het VK, dan is het mogelijk dat uw activiteiten bemoeilijkt worden door Brexit. Niet alle afspraken in lopende (lange termijn) contracten kunnen worden nageleefd. Partijen die diensten leveren in/aan het VK worden geadviseerd na te gaan in hoeverre lopende afspraken aangepast moeten worden. Het kan bijvoorbeeld raadzaam zijn om samen te werken met een Britse partner of een vestiging in het VK te openen om problemen te omzeilen. Het Brexitloket houdt bedrijven die diensten leveren op de hoogte van de (nu nog lopende) analyses van het akkoord en de gevolgen voor dienstverlening. De Nederlandse Ambassade in Engeland kan Nederlandse ondernemers ondersteunen die zakendoen in het VK.

Btw
Let bij het leveren of ontvangen van diensten op dat het VK sinds 1 januari 2021 niet langer onder EU-wetgeving valt met betrekking tot de btw. Mogelijk zijn de tarieven die u over uw diensten berekende of berekend kreeg, veranderd. De btw-heffing is nu hetzelfde als voor niet EU-landen. Controleer welke tarieven van toepassing zijn.

Digitale diensten
Met ingang van 1 januari 2021 vallen datastromen in het VK niet langer onder EU-wetgeving. Als u gebruik maakt van digitale diensten uit het VK, of deze levert aan het VK, dient u na te gaan welke gevolgen van Brexit op uw activiteiten hebben. Net als vóór het Brexit akkoord, adviseert De Rijksoverheid om een risicoanalyse te maken van uw toeleveranciers van digitale diensten, en/of te checken of de diensten die u levert voldoen aan de wetgeving en eisen die gelden in het VK. Maakte u voor digitale diensten gebruik van de MOSS-regeling? Deze kunt u door Brexit niet langer toepassen.

Wanbetaling als één van de Brexit gevolgen

De onzekerheid die de Brexit met zich meebrengt heeft behoorlijke consequenties. Het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk is risicovoller geworden. In 2020 zijn er 30% meer meldingen van wanbetaling geweest in het Verenigd Koninkrijk. De export omstandigheden zijn daarmee al aanzienlijk slechter geworden richting het Verenigd Koninkrijk.

Als u op dit moment zakendoet met het Verenigd Koninkrijk, dan is het balangrijk om eens kritisch naar het risico op wanbetaling te kijken. Doe dit onder andere door een blik te werpen naar de partijen met wie u zakendoet. Check bijvoorbeeld de kredietwaardigheid van deze partijen goed. Mocht uw klant in het Verenigd Koninkrijk niet betalen? Zorg dan dat u wordt bijgestaan door een incassobureau dat actief is in het Verenigd Koninkrijk en beschikt over de nodige juridische kennis. Wanneer u een behoorlijk debiteurenportefeuille heeft van klanten die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk, dan kan het verstandig zijn die te verzekeren.

Gevolgen Brexit en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u dekking in het Verenigd Koninkrijk. Daarmee heeft u de hierboven beschreven zaken in één keer geregeld. U heeft de mogelijkheid om een kredietwaardigheidscheck te doen bij een potentiële klant. Dat geldt ook als deze partij actief is in het Verenigd Koninkrijk. Met Atradius Collections heeft u een incassobureau met ruime ervaring en expertise in het Verenigd Koninkrijk. Ten slotte zijn 90% van uw debiteuren verzekerd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag over de gevolgen van Brexit? 

 

Gerelateerde content

Zakendoen in Duitsland

Duitsland is de belangrijkste handelspartner voor Nederland. In 2019 exporteerden Nederlandse bedrijven voor 114,4 miljard euro naar Duitsland.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Zakendoen in Engeland

Zakendoen in Engeland is sinds de Brexit in een behoorlijk ander daglicht komen te staan.