Veilig ondernemen: de ondernemersrisico’s in kaart

Met een eigen onderneming komen altijd risico’s kijken. Daarbij kunt u denken aan klanten die opzeggen, voorraad die minder waard wordt of non-betalers.

 

Benieuwd naar de voordelen van een kredietverzekering voor uw onderneming?


Het ondernemersrisico is helaas nooit volledig uit te sluiten. Toch is het wel goed om hier als ondernemer kritisch naar te kijken. Als u dit doet, kunt u weloverwogen beslissingen nemen welk ondernemersrisico u acceptabel vindt en op welke u maatregelen wil nemen. In dit blog uit onze serie ‘veilig ondernemen’ vertellen we meer over de mogelijke ondernemersrisico’s en hoe u daar mee om kunt gaan.

Het ondernemersrisico: waar moet ik aan denken?

Voor iedere ondernemer is het ondernemersrisico anders. Zo heeft een onderneming met een forse voorraad een behoorlijk risico in diezelfde voorraad zitten. Daarnaast heeft een onderneming met een grote debiteurenportefeuille daarin een groot risico zitten. In elk risico voor een onderneming schuilt een mogelijke financiële schade. Wanneer u zelf naar het ondernemersrisico gaat kijken, dan is het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe groot de financiële schade zou kunnen zijn. Vervolgens kunt u de inschatting maken of u dit financiële risico kan dragen. Als dit niet het geval is, dan is het verstandig om maatregelen te nemen. Een ondernemersrisico die op veel ondernemers van toepassing is, is het aansprakelijkheidsrisico.

Zo kunt u voor alle schade die u met uw onderneming aanricht aansprakelijk gesteld worden. U bent in zo’n situatie verplicht om met uw onderneming de financiële schade te vergoeden. Dit kan behoorlijk in de papieren lopen. Daarom kiezen de meeste ondernemers ervoor om dit risico af te dekken met een verzekering. Ook wanneer uw voorraad een belangrijk component is om omzet te realiseren, schuilt hier een behoorlijk ondernemersrisico in. Wat doet u bijvoorbeeld wanneer de voorraad verloren is gegaan in een brand? Naast u deze voorraad opnieuw moet aanschaffen, kunt u ook een periode niet leveren en ligt uw onderneming stil. Hier kan vervolgens weer een forse financiële schade uit voortvloeien. Het is daarom belangrijk dat het risico zoveel mogelijk is afgedekt.

Het ondernemersrisico in uw openstaande facturen

Indien u op factuurbasis werkt, dan heeft u altijd een aantal facturen openstaan. De termijn dat de factuur openstaat, is afhankelijk van welke betalingstermijn u hanteert en of uw klant zich aan de betalingstermijn houdt. Hierin schuilt een ondernemersrisico, want wat als één van uw klanten ineens niet in staat blijkt te zijn om te betalen. Een forse financiële schade is het gevolg. Dit geldt zeker wanneer u een aantal investeringen heeft moeten doen om deze klant van dienst te kunnen zijn. Dit omschreven risico wordt ook wel het debiteurenrisico genoemd. Ook hiervoor kunt u maatregelen nemen om op die manier dit risico te beperken.

Allereerst is het belangrijk om het beheer van de openstaande facturen goed te organiseren binnen uw onderneming. Goede software is bijvoorbeeld belangrijk. Hierdoor kunt u snel factureren wanneer het werk is gedaan. Daarnaast is het belangrijk dat u goed inzichtelijk houdt of de klant zich ook houdt aan de betalingstermijn. Is dit niet het geval? Dan is het verstandig om kort na het verstrijken van de betalingstermijn een herinnering te versturen. Een gebruikelijke termijn hiervoor is vijf dagen. Bij de eerste herinnering wordt vaak een betalingstermijn gehanteerd van zeven dagen. Door er kort bovenop te zitten, geeft u een signaal af aan uw klant dat er geen ruimte is om te laat te betalen. Dit heeft over het algemeen geen negatief effect op de relatie met uw klant. Zij zullen het begrijpen en vinden meestal dat u het debiteurenbeheer professioneel heeft ingericht.

Lees meer artikelen van deze serie

Veilig ondernemen: beperk de schade door wanbetaling

Veilig ondernemen: het belang van een goede kredietcheck

Het ondernemersrisico en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u in één dienst een aantal aspecten waarmee u het debiteurenrisico kunt reduceren. Zo kunt u vooraf een kredietwaardigheidscheck doen. Hierdoor weet u beter hoe uw potentiële klant ervoor staat. U maakt dan namelijk een inschatting of de klant in staat is de factuur tijdig te betalen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de vordering over te dragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht de vordering uiteindelijk oninbaar blijken, dan is 90% van de vordering verzekerd. Daarmee heeft u het debiteurenrisico aanzienlijk gereduceerd.

 

Gerelateerde content

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat u als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.