Mijn factuur is niet betaald, wat nu?

De meeste ondernemers krijgen er ooit een keer mee te maken. Een factuur die te laat betaald wordt of nog erger: de factuur wordt niet betaald.

Dit risico moet u als ondernemer zeker niet onderschatten, want 25% van de faillissementen in het MKB heeft als oorzaak debiteuren die niet of te laat betalen. Het is dus van belang om het debiteurenbeheer binnen uw onderneming strak te organiseren. Wanneer u hier geen goed inzicht in heeft, dan is de kans vele malen groter dat een factuur niet wordt betaald. In dit artikel geven we een aantal tips om te voorkomen dat uw factuur niet betaald wordt.

1. Controleer uw klant van tevoren op kredietwaardigheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Voordat u met een nieuwe klant in zee gaat, is het verstandig deze te checken op kredietwaardigheid. Dit kunt u laten doen door een bedrijf die daarin gespecialiseerd is. U kunt bijvoorbeeld ook gegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK) opvragen. Indien het over een BV gaat, dan kunt u vaak een balanspositie verkrijgen. Dit geeft u een goed inzicht in de kredietwaardigheid.

2. Maak passende betalingsafspraken met uw klant

Is uw klant minder kredietwaardig waardoor de kans groter is dat de factuur niet betaald wordt? Dan is het verstandig andere betalingsafspraken te maken. U kunt bijvoorbeeld vragen een deel van de factuur vooraf te laten betalen door uw klant. Zolang er niet betaald is, hoeft u ook geen werk te verrichten voor deze klant.

3. Factureer duidelijk en op tijd

Zorg dat de informatie die nodig is om de betaling te kunnen verrichten duidelijk vermeld staat op de factuur. Daarmee maakt u het de klant zo makkelijk mogelijk om de factuur te betalen. Factureer daarnaast altijd kort nadat u het werk verricht heeft. Hoe sneller de factuur verstuurd is, hoe beter. Heeft u twijfels over de kredietwaardigheid van uw klant? Overweeg dan om wekelijks te factureren. Zo zijn de gevolgen overzichtelijker indien de betreffende factuur niet betaald wordt.

4. Vergroot het betaalgemak

Hoe gemakkelijker het voor uw klant is om de factuur te betalen, hoe groter de kans dat de klant tijdig betaalt. U kunt het betaalgemak verbeteren door uw factuur bijvoorbeeld te linken aan iDeal. Dit is uiteraard uit te voeren met verschillende online betalingsmogelijkheden.

5. Organiseer een strak debiteurenbeheer binnen uw onderneming

Zorg dat er goede software is en dat het debiteurenbeheer een duidelijke plek heeft binnen uw onderneming. Wanneer een factuur niet betaald wordt, dan kan dat grote gevolgen hebben. Daarom is het debiteurenbeheer niet iets wat er even bij gedaan kan worden. Het is ook verstandig om het proces hiervan duidelijk in kaart te brengen. Wanneer wordt de 1e herinnering verstuurd? Welke vervolgstappen worden genomen om uiteindelijk te zorgen dat de factuur wel betaald wordt?

6. Dek het risico dat een factuur niet betaald wordt goed af

Hoeveel energie u er ook in steekt, het kan altijd voorkomen dat een factuur niet betaald wordt aan het einde van de rit. Dit kan een behoorlijk impact hebben op de continuïteit van uw onderneming. Daarnaast kan het de groeiambities die u heeft in de weg gaan. Dek daarom altijd het risico dat een factuur niet betaald wordt goed af.

Het managen van openstaande facturen
"Onbetaalde facturen voorkomen, acties ondernemen en hulp inschakelen"

Atradius en het voorkomen dat uw factuur niet betaald wordt

Met een kredietverzekering van Atradius brengt u in één keer een aantal van de hierboven genoemde tips in de praktijk. U checkt namelijk uw klant in eerste instantie op kredietwaardigheid. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om uw vordering over te dragen aan Atradius collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Wordt de factuur uiteindelijk niet betaald? Dan is een percentage van de betreffende vordering verzekerd. Bovendien kunt u gefocust blijven doorwerken richting uw gestelde doel.

Creëer reserves voor dubieuze debiteuren

Elke ondernemer die te maken heeft met debiteuren, krijgt vroeg of laat te maken met dubieuze debiteuren. Maar liefst 3% van de debiteuren is niet kredietwaardig. Met deze kennis is het dus verstandig om binnen uw organisatie dit risico af te dekken. Dit kan door financiële reserves binnen uw onderneming te creëren. Het is echter sneller en het kost minder kapitaal als u uw vorderingen verzekerd. Het risico dat uw debiteuren niet betalen is daarmee op het eigen risico na afgedekt. De continuïteit van uw onderneming is daarmee beter geborgd.

 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.