De voor- en nadelen van leverancierskrediet

Het gebeurt veel dat leveranciers van goederen op leverancierskrediet willen leveren. Het voordeel daarvan is dat u een voorraad heeft waar u nog niet voor heeft betaald.

Als het meezit ontvangt u eerder de omzet dan dat u uw inkoop moet betalen. Dit scheelt natuurlijk fors in uw liquiditeiten. De vraag is echter of het ook de meest verstandige vorm is en of uw daarmee op de lange termijn goedkoper uit bent. Er zijn namelijk allerlei alternatieven, zoals krediet bij de bank. Daarmee schept u tevens ruimte in uw liquiditeiten. Bovendien bent u op deze manier minder afhankelijk van uw leverancier. In dit artikel vertellen we meer over de voor- en nadelen.

De voordelen van leverancierskrediet

Uiteraard is het erg interessant dat u later betaald en daardoor veel minder krap in uw liquiditeiten komt te zitten. Wanneer u sneller verkoopt dan dat u moet betalen, kunt u zonder eigen vermogen draaien. Er is in dat geval geen groot kapitaal nodig om verder door te groeien. Normaal gesproken slokt groei veel liquiditeiten op doordat deze vast komen te zitten in uw groeiende debiteurenportefeuille wanneer u eerder betaald dan dat het binnenkomt. Een leverancierskrediet kan dus een uitstekend middel zijn om uw groeiambities te financieren. Verder profiteert u van het voordeel dat het een super flexibele kredietvorm is. Het is er altijd en wordt telkens aangepast aan uw behoefte. Hoe meer u bestelt bij uw leverancier, hoe groter het krediet feitelijk is.

De nadelen van leverancierskrediet

Zo’n leverancierskrediet gebeurt natuurlijk niet zonder risico’s. Wanneer u het gekochte wat u later betaald eerder verkoopt, dan gaat hier een behoorlijk gevaar in schuil. Wat doet u als u met een tegenvaller te maken krijgt en het aangekochte is nog niet verkocht? Dan moet u op dat moment wel uw leverancier betalen. Hierdoor kunnen er problemen ontstaan. Een ander aspect waar u rekening mee moet houden is het feit dat een leverancierskrediet u afhankelijk maakt van uw leverancier. Wanneer u daar flink in het krijt staat, dan heeft u niet zoveel in te brengen indien uw leverancier bijvoorbeeld een prijsverhogingen doorvoert. Bovendien is het niet altijd de meest voordelige vorm. Vaak wordt er een betalingskorting aangeboden wanneer u wel binnen een korte termijn betaald. Wanneer u deze korting ziet als rente die u feitelijk later betaald, dan ziet u dat dit omgerekend best een hoog rentepercentage is voor een kredietvorm.

Alternatieven voor het leverancierskrediet

Het goedkoopste alternatief is uiteraard vanuit eigen middelen financieren en dus gebruik maken van de korting die de leverancier biedt bij snel betalen. Hierbij is het wel verstandig om te kijken welke impact dit heeft op uw liquiditeiten, ook voor de langere termijn. Wanneer u klem komt te zitten kan dit uw groeiambities in de weg staan of erger nog: u kunt de rekeningen niet meer betalen. Een andere vorm van krediet is het krediet dat beschikbaar komt op uw rekening-courant. Dit krediet regelt u over het algemeen bij uw bank. Aan de hand van het rendement van uw bedrijf en de zekerheden die u tegenover het krediet kunt bieden, bepaalt de bank of ze u willen financieren en tegen welke voorwaarden.

Over het algemeen is deze vorm goedkoper dan het leverancierskrediet. Bovendien bent u hierbij ook minder afhankelijk van uw leverancier. U kunt ook via de andere wegen liquide middelen aantrekken door bijvoorbeeld uw debiteuren voor te laten financieren. Dit kunt u doen door factoring. Aan de hand van uw uitstaande facturen krijgt u een deel van het bedrag als het ware voorgeschoten en heeft u deze liquide middelen eerder tot uw beschikking. De voorwaarde hiervan is wel dat u kredietwaardige debiteuren heeft.

Atradius en het leverancierskrediet

Als u een leverancierskrediet heeft of krijgt, dan is zekerheid van betalen van uw debiteuren essentieel. Wanneer er niet of te laat betaald wordt, kan dit serieuze problemen opleveren met betrekking tot het betalen van uw leverancier.

Met een kredietverzekering van Atradius regelt u een aantal zaken die het zekerder maken dat u het geld van uw openstaande facturen uiteindelijk ontvangt. Allereerst kunt u voor het aangaan van de klantrelatie een goede kredietwaardigheidscheck doen. Zo heeft u duidelijk inzicht of deze potentiële klant tijdig de facturen gaat betalen.

Mocht betaling uiteindelijk uitblijven, dan kunt u de vordering overdragen aan Atradius Collections. Dit is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht de vordering helaas oninbaar blijken te zijn, dan is een percentage van de vordering verzekerd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat u als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.