Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Kredietwaardigheid wordt als term daarom hoofdzakelijk gebruikt bij bedrijven die zich bezighouden met financieren.

Wanneer u op factuurbasis werkt heeft u hier zeker ook mee te maken. U verkoopt tenslotte een product, of verleent een dienst aan uw klant die hiervoor later pas hoeft te betalen. Daarmee verstrekt u feitelijk een soort financiering. De vraag is dan of uw klant deze wel in een later stadium kan betalen. Toch kijkt nog niet iedere onderneming daar op die manier naar, waardoor er onbewust risico’s genomen worden.


"De verantwoorde groeiroute"
Stappenplan om verantwoord groeistappen te zetten met uw onderneming.

Whitepaper icon
Download hier de whitepaper

Waarom is toetsen van de kredietwaardigheid belangrijk?

In deze tijd van economische groei liggen er mooie kansen om met uw onderneming groeistappen te maken. Indien u op factuurbasis werkt schuilt hier echter een risico in. Wanneer u een paar mooie klanten mag vervelkomen zijn er meestal een aantal zaken die u moet voorfinancieren. Dit kunnen bijvoorbeeld materialen of complete producten zijn, maar in de dienstverlening kan het voorkomen dat u aanvullend personeel moet aannemen. Als u de financiële middelen niet beschikbaar heeft, dan dient u hiervoor een groeifinanciering te regelen. Daar is op zich niets mis mee. Er ontstaan echter problemen wanneer deze mooie nieuwe klanten niet kredietwaardig blijken te zijn en er problemen ontstaan met de betaling van de factuur. Dit kan grote negatieve gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming.

Het is daarom verstandig om nieuwe klanten op hun kredietwaardigheid te toetsen. Als blijkt dat een nieuwe klant kredietwaardig genoeg is, kunt u met minder risico ondernemen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid van een bedrijf?

Er zijn een aantal financiële elementen die de kredietwaardigheid van een bedrijf bepalen. Er wordt allereerst naar de solvabiliteit van het bedrijf gekeken. Deze ratio geeft aan welk percentage eigen vermogen is ten opzichte van het totale vermogen. Kortom: welk deel van het totale vermogen is schuld en welk deel is eigen vermogen? Hoe groter het deel eigen vermogen, hoe solvabeler het bedrijf is en dus ook hoe kredietwaardiger. Daarnaast wordt er ook naar de liquiditeit gekeken. Er wordt voornamelijk geanalyseerd of er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om kortlopende schulden af te lossen. Heeft een bedrijf veel crediteuren uitstaan met een lange crediteurentermijn, of zijn er nagenoeg geen liquide middelen? Dan is de continuïteit van dat bedrijf behoorlijk in gevaar. Als één van de crediteuren zijn of haar vordering gaat opeisen, dan kan het betreffende bedrijf daar niet aan voldoen. Deze wordt dan niet kredietwaardig bevonden. Uiteraard spelen omzet en winstgevendheid van het bedrijf ook een belangrijke rol in de kredietwaardigheid.

Hoe wordt de kredietwaardigheid van een bedrijf uitgedrukt?

De kredietwaardigheid van een bedrijf wordt uitgedrukt in een letter, A t/m D. De beste kredietwaardigheid is AAA en de slechtste is D. Als een bedrijf een D-rating heeft dan is dat betreffende bedrijf zo goed als failliet en dus zeker geen partij om zaken mee te doen op factuurbasis. De enige verstandige manier is dan om deze klant vooraf te laten betalen. Financiers doen altijd onderzoek naar de kredietwaardigheid van een bedrijf. Wereldwijd zijn er een aantal bedrijven die contstant onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van bedrijven en deze dan de eerdergenoemde rating geven. De meest bekende bedrijven die op deze manier de kredietwaardigheid beoordelen zijn Standard & Poor’s, Fitch Ratings en Moody’s.

Kredietwaardigheid van uw klant en mkbZeker

Kredietwaardigheid-toetsing is een onderdeel van mkbZeker: een kredietverzekeringsdienst van Atradius. Wanneer uw (potentiële) klant voldoende kredietwaardig is kunt u deze via de mkbZeker verzekeren en kunt u het incasso-traject ook aan Atradius uitbesteden. Wilt u gelijk uw grootste debiteur checken op kredietwaardigheid?

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Gerelateerde content

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

Dubieuze debiteuren grote groeivertragers

Nagenoeg iedere ondernemer ambieert groei. En met ambitie komt risico. Dit weet elke ondernemer. Die risico’s kunnen echter vanuit onverwachte hoek komen.

Borg uw groei met een strak debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer is binnen de meeste ondernemingen een onderschatte activiteit. Dat is spijtig, want een groot deel van de faillissementen heeft slecht debiteurenbeheer als onderliggende oorzaak.