Kredietwaardigheid checken

Het is een veelgemaakte fout. De focus ligt in eerste instantie volledig op het binnenhalen van nieuwe klanten. Later komt u er dan achter dat een aantal van deze klanten niet kredietwaardig zijn.

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Het is daarom goed om met betrekking tot uw onderneming van tevoren na te denken over de eisen waar een nieuwe klant aan moet voldoen. Wanneer u die eisen vervolgens binnen uw onderneming implementeert, zal dit hoogstwaarschijnlijk ten goede komen aan de rentabiliteit van uw onderneming. U haalt wellicht minder klanten binnen, maar deze zijn in ieder geval wel in staat de facturen te betalen.

Uiteindelijk is dat toch waar het om draait. Een maatregel die u kunt nemen is dat uw medewerkers de kredietwaardigheid checken van iedere potentiële klant. Dit kan veel leed achteraf besparen. In dit artikel leggen we uit hoe u zelf de kredietwaardigheid kunt checken.


"De verantwoorde groeiroute"
Stappenplan om verantwoord groeistappen te zetten met uw onderneming.

Whitepaper icon

Download hier de whitepaper
 

Uit welke bronnen haal ik informatie om de kredietwaardigheid te checken?

Indien u met een rechtspersoon zaken wenst te doen, dan is de belangrijkste bron de Kamer van Koophandel (KvK). Daar is veel informatie te vinden waarmee u de kredietwaardigheid kunt checken. Als rechtspersoon is het namelijk verplicht een aantal financiële gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Regelmatig zijn dit de gegevens uit de jaarrekening. Verder kunt u bij de Kamer van Koophandel zien wie de bevoegde personen zijn om een overeenkomst te tekenen. Het is verstandig om dit goed te checken zodat u zeker weet dat uw overeenkomst met de klant rechtsgeldig is doordat voldoende bevoegde personen getekend hebben. U kunt dit checken door het uittreksel te downloaden bij de Kamer van Koophandel. Hier staan deze gegevens op.

Bovendien kunt u de financiële gegevens downloaden. Hiervoor dient u echter wel geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder betaalt u een klein bedrag voor het downloaden van deze financiële gegevens. Het is gelukkig wel een dermate klein bedrag dat het onverstandig is om deze investering niet te doen. Het enige nadeel is wel dat deze gegevens vaak vrij gedateerd zijn. U ziet nu bijvoorbeeld de jaarrekening van 2017 van een potentiële klant, terwijl we inmiddels reeds halverwege 2018 zitten. In die tussentijd kan er best veel veranderd zijn.

Waar kijkt u naar wanneer u zelf de kredietwaardigheid checkt?

U heeft een aantal financiële gegevens bemachtigd, maar nu is de vraag hoe u er de kredietwaardigheid mee kunt checken. U hoeft gelukkig geen boekhoudkundig talent te zijn om inzichten te verkrijgen uit deze gegevens. Allereerst is het goed om naar de balans te kijken. Het is namelijk belangrijk dat een bedrijf een gezonde balanspositie heeft. Dit houdt in dat er voldoende eigen vermogen aanwezig is ten opzichte van het totale vermogen. Gangbaar is dat 30% van het totale vermogen eigen vermogen is. Deze positie vindt u aan de passivazijde van de balans. Daarmee wordt de rechterkant bedoeld. U ziet hier kort samengevat hoe de bezittingen, die aan de activa kant staan, zijn gefinancierd. Aan de activa kant ziet u bijvoorbeeld de voorraad, de debiteuren en de mogelijke vermelding van een eigen pand. Aan de passivazijde ziet u bijvoorbeeld het eigen vermogen, de crediteuren en tevens de financieren bij de bank of andere partijen. U kunt zich voorstellen dat wanneer alle bezittingen bij derde gefinancierd zijn, dat geen gezonde financiële positie is. In dat geval zal de kredietwaardigheid niet goed zijn.

Als u crediteuren ziet staan, dan zijn dit zogenaamde kortlopende schulden. De potentiële klant moet hiervoor dus aan de andere kant bezittingen hebben waarmee deze schulden afgelost kunnen worden. In een ideale situatie zijn dit liquide middelen. Dat is geld wat op de rekening staat en tevens beschikbaar is. Een andere post aan de activa kant die op redelijk op korte termijn beschikbaar kan zijn, zijn de debiteuren. Indien uw debiteurentermijn 30 dagen is, dan zijn deze middelen dus binnen 30 dagen beschikbaar. Vervolgens kunt u er crediteuren mee betalen.

Om de debiteurentermijn uit te rekenen deelt u het gemiddelde debiteurensaldo door de omzet en vermenigvuldigt u de uitkomst met 365 (dagen) oftewel:


Krediettermijn debiteuren:

gemiddeld debiteurensaldo
------------------------------- x 365 dagen
               omzet

Voorbeeld:
Debiteurensaldo eind boekjaar 1 : €600.000
Debiteurensaldo eind boekjaar 2 : €300.000
Omzet boekjaar 2 : 1.500.000  

Wanneer een bedrijf dus een gemiddeld debiteurensaldo heeft van 450.000 ( zie hierboven) en een omzet heeft van €1.500.000, dan is de krediettermijn debiteuren:

Krediettermijn debiteuren:

€450.000
--------------- x 365 dagen = 110 dagen
€1.500.000

Door deze rekensom krijgt u tevens een beeld of de potentiële klant kort op zijn debiteuren zit. Wanneer er aan de activa kant onvoldoende middelen zijn om kortlopende schulden te voldoen, dan is deze potentiële klant minder kredietwaardig.

U kunt als laatste de kredietwaardigheid checken door te kijken naar de winst- en verliesrekening. Dit is uiteraard eenvoudiger, want weet u hoeveel winst er wordt gemaakt. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn. Ook indien de vermogenspositie minder is, weet u dat met deze winst dat snel weer op pijl te krijgen is.

Kredietwaardigheid checken en mkbZeker

Zelf de kredietwaardigheid checken kan natuurlijk prima, maar wellicht heeft u liever de focus op andere zaken die binnen uw onderneming spelen. Dan is de mkbZeker van Atradius een goede optie. Hierin zit de kredietwaardigheid checken namelijk inbegrepen. Bovendien heeft u in dat geval de mogelijkheid de vordering uit handen te geven aan een uitstekend incassobureau, namelijk Atradius collections. Dit is een incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht betaling uiteindelijk toch uitblijven? Dan is 90% van de vordering gedekt door de mkbZeker van Atradius.

Is uw klant kredietwaardig? Doe de scan!

Gerelateerde content

Het incassobureau een belangrijke samenwerkingspartner

25% van de faillissementen binnen het MKB wordt veroorzaakt door openstaande facturen.

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

Goed bedrijfsplan maken: 8 tips om direct te starten

Het overgrote deel van de starters bestaat na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden dat starters het niet redden is een slechte voorbereiding.