Kredietwaardigheid checken

Het is een veelgemaakte fout. De focus ligt in eerste instantie volledig op het binnenhalen van nieuwe klanten. Later komt u er achter dat een aantal van deze klanten niet kredietwaardig zijn.

Het is daarom goed om met betrekking tot uw onderneming van tevoren na te denken over de eisen waar een nieuwe klant aan moet voldoen. Wanneer u die eisen vervolgens binnen uw onderneming implementeert, zal dit hoogstwaarschijnlijk ten goede komen aan de rentabiliteit. U haalt wellicht minder klanten binnen, maar deze zijn in ieder geval wel in staat de facturen te betalen. Uiteindelijk is dat toch waar het om draait.

Een maatregel die u kunt nemen is dat uw medewerkers de kredietwaardigheid checken van iedere potentiële klant. Dit kan veel leed achteraf besparen. In dit artikel leggen we uit hoe u zelf de kredietwaardigheid kunt checken.

Liever de kredietwaardigheidscheck aan ons overlaten?  

Uit welke bronnen haal ik informatie om de kredietwaardigheid te checken?

Indien u met een rechtspersoon zaken wenst te doen, dan is de belangrijkste bron de Kamer van Koophandel (KvK). Daar is veel informatie te vinden waarmee u de kredietwaardigheid kunt checken. Als rechtspersoon is het namelijk verplicht een aantal financiële gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn meestal de gegevens uit de jaarrekening. Verder kunt u bij de Kamer van Koophandel zien wie de bevoegde personen zijn om een overeenkomst te tekenen. Het is verstandig om dit goed te checken zodat u zeker weet dat uw overeenkomst met de klant rechtsgeldig is doordat voldoende bevoegde personen getekend hebben. U kunt dit checken door het uittreksel te downloaden bij de Kamer van Koophandel. Hier staan deze gegevens op.

U kunt ook de financiële gegevens downloaden. Hiervoor dient u wel geregistreerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Verder betaalt u een klein bedrag voor het downloaden van financiële gegevens. Het enige nadeel is wel dat deze gegevens vaak vrij gedateerd zijn. U ziet bijvoorbeeld een jaarrekening van een potentiële klant van het voorgaande jaar. Er kan binnen een paar maanden tijd best veel veranderd zijn.

Waar kijkt u naar wanneer u zelf de kredietwaardigheid checkt?

U heeft een aantal financiële gegevens bemachtigd, maar nu is de vraag hoe u er de kredietwaardigheid mee kunt checken. U hoeft gelukkig geen boekhoudkundig talent te zijn om inzichten te verkrijgen uit deze gegevens. Allereerst is het goed om naar de balans te kijken. Het is namelijk belangrijk dat een bedrijf een gezonde balanspositie heeft. Dit houdt in dat er voldoende eigen vermogen aanwezig is ten opzichte van het totale vermogen. Gangbaar is dat 30% van het totale vermogen eigen vermogen is. Deze positie vindt u aan de passivazijde van de balans. Daarmee wordt de rechterkant bedoeld. U ziet hier kort samengevat hoe de bezittingen, die aan de activa kant staan, zijn gefinancierd. Aan de activa kant ziet u bijvoorbeeld de voorraad, de debiteuren en de mogelijke vermelding van een eigen pand. Aan de passivazijde ziet u bijvoorbeeld het eigen vermogen, de crediteuren en tevens de financieren bij de bank of andere partijen. U kunt zich voorstellen dat wanneer alle bezittingen bij derde gefinancierd zijn, dat het bedrijf geen gezonde financiële positie heeft. In dat geval zal de kredietwaardigheid niet goed zijn.

Als u crediteuren ziet staan, dan zijn dit zogenaamde kortlopende schulden. De potentiële klant moet hiervoor dus aan de andere kant bezittingen hebben waarmee deze schulden afgelost kunnen worden. In een ideale situatie zijn dit liquide middelen. Dit is geld wat op de rekening staat en tevens beschikbaar is. Een andere post aan de activa kant die op redelijk korte termijn beschikbaar kan zijn, zijn de debiteuren. Indien uw debiteurentermijn 30 dagen is, dan zijn deze middelen dus binnen 30 dagen beschikbaar. Vervolgens kunt u er crediteuren mee betalen.

Krediettermijn debiteuren

Om de debiteurentermijn uit te rekenen deelt u het gemiddelde debiteurensaldo door de omzet en vermenigvuldigt u de uitkomst met 365 (dagen) oftewel:


Krediettermijn debiteuren:

gemiddeld debiteurensaldo
------------------------------- x 365 dagen
               omzet

Voorbeeld:
Debiteurensaldo eind boekjaar 1 : €600.000
Debiteurensaldo eind boekjaar 2 : €300.000
Omzet boekjaar 2 : 1.500.000  

Wanneer een bedrijf dus een gemiddeld debiteurensaldo heeft van 450.000 ( zie hierboven) en een omzet heeft van €1.500.000, dan is de krediettermijn debiteuren:

Krediettermijn debiteuren:

€450.000
--------------- x 365 dagen = 110 dagen
€1.500.000
 


Door deze rekensom krijgt u tevens een beeld of de potentiële klant kort op zijn debiteuren zit. Wanneer er aan de activakant onvoldoende middelen zijn om kortlopende schulden te voldoen, dan is deze potentiële klant minder kredietwaardig.

U kunt als laatste de kredietwaardigheid checken door te kijken naar de winst- en verliesrekening. Dit is uiteraard eenvoudiger, want weet u hoeveel winst er wordt gemaakt. Hoe meer winst er is, hoe beter de kredietwaardigheid zal zijn. Ook indien de vermogenspositie minder is, weet u dat met deze winst dat snel weer op pijl te krijgen is.

Kredietwaardigheid van uw klant en Atradius

Kredietwaardigheid-toetsing is een onderdeel van Atradius. Wanneer uw (potentiële) klant voldoende kredietwaardig is kunt u deze via onze oplossingen verzekeren en kunt u het incasso-traject ook aan Atradius uitbesteden.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.