Hoe gaat u om met wanbetalers?

Debiteurenbeheer is een vak op zich. Het is de kunst om ervoor te zorgen dat debiteuren tijdig betalen en dat de klantrelatie in stand wordt gehouden.

Wanneer het debiteurenbeheer een groot deel van uw werk is, dan zult u herkennen dat er altijd een paar debiteuren tussen zitten die er een sport van maken om zo laat mogelijk te betalen. En dit betekent dus te laat. Ze komen pas in actie als de 2de herinnering, of de ingebrekestelling, verstuurd is. Daarom vraagt een wanbetaler om een specifieke aanpak. Een wanbetaler heeft wat extra aandacht nodig, maar uiteindelijk levert dat wel op dat facturen sneller op de rekening staan. In dit artikel vertellen we u er graag meer over.

Wanneer is iemand een wanbetaler?

De definitie van wanbetaler is voor iedereen verschillend. Toch zal iedereen het erover eens zijn dat iemand nog niet een wanbetaler is wanneer de betalingstermijn 1 of 2 dagen is overschreden. Het wordt pas problematisch wanneer er eindelijk een reactie komt na de 2e herinnering of zelfs later. Helaas zijn er genoeg bedrijven die het daarop laten uitdraaien. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er is bijvoorbeeld een serieuze liquiditeitskrapte. Dit kan als oorzaak hebben dat uw klant onvoldoende rendeert of niet snel genoeg groeit. Bij de laatste oorzaak worden de liquide middelen aangewend om groei mee te financieren en dus niet om uw facturen te betalen. Bovendien kan een wanbetaler er ook een sport van maken om rekeningen zo laat mogelijk te betalen om zodoende de cashflow te managen. Het is dan meer een moraliteit kwestie die overigens zeker de aandacht verdient voor verbetering.

Tips om om te gaan met wanbetalers

Tip 1: Herken een wanbetaler van tevoren

U kunt een wanbetaler vaak herkennen indien u van tevoren een kredietwaardigheidscheck doet. Dit geeft namelijk inzicht in de financiële positie van uw klant. Mocht er sprake zijn van een liquiditeitskrapte en/of onvoldoende rendement, dan weet u dat u te maken heeft met een potentiële wanbetaler.
 

 Door uw (potentiële klanten) en leveranciers te checken, kunt u betalingsrisico en wanbetalers voorkomen.

Tip 2: Zit er kort op

Zorg dat u er kort op zit wanneer u zakendoet met een wanbetaler. Dit betekent zo kort mogelijk na het overschrijden van de betalingstermijn de herinnering eruit sturen en eventueel de opvolgende acties. U doorloopt in dat geval sneller het proces en daardoor krijgt u dus eerder betaalt wanneer de wanbetaler bijvoorbeeld bij de 2e herinnering pas in actie komt. Daarnaast toont u hiermee aan dat u er kort op zit. Een wanbetaler voelt dan minder ruimte en zal uw factuur meer prioriteit gaan geven.

Tip 3: Neem snel telefonisch contact op bij overschrijding van de betalingstermijn

Telefonisch contact is net wat dwingender en levert goede resultaten op bij een wanbetaler. Maak tijdens het telefoongesprek concrete afspraken met de wanbetaler en bevestig die op schrift. Er mag geen ruimte overblijven om alsnog meer ruimte te krijgen in het betalen. Zeker als er sprake is van liquiditeitskrapte bij uw wanbetaler, kan het telefonisch gesprek goede oplossingen bieden. Het maken van een afspraak om bijvoorbeeld gespreid te betalen kan de ideale oplossing zijn. De relatie met uw klant blijft dan in stand en u krijgt toch het bedrag, weliswaar gefaseerd, binnen.

Tip 4: Werk samen met een incassobureau:

Wanneer u zelf uw proces doorlopen heeft, dan is het belangrijk dat u het kunt overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau kan dan voor u aan de slag gaan om de vordering geïncasseerd te krijgen. Indien de wanbetaler aangeschreven wordt door een incassobureau, zal dit aanzienlijk dwingender overkomen. Dit maakt de kans op uiteindelijke betaling groter.

Wanbetaling en Atradius

Met een kredietverzekering van Atradius heeft u in één keer een aantal zaken geregeld die helpen om een wanbetaler tot betalen over te laten gaan. Zo bevat deze dienst het doen van een kredietwaardigheidscheck voordat u een relatie met een klant aangaat. Daarmee kunt u dus eenvoudig potentiële wanbetalers herkennen.

Daarnaast heeft u de mogelijk om een vordering over te dragen aan Atradius Collections. Atradius Collections is een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Mocht uw wanbetaler uiteindelijk echt niet betalen, dan is 90% van de openstaande vordering toch nog verzekerd.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

Het incassobureau: een belangrijke samenwerkingspartner

Wat betekent het voor de continuïteit van uw organisatie als één of meerdere van uw klanten hun facturen niet (tijdig) betalen?

Nieuwe klant? Check de kredietwaardigheid

Kredietwaardigheid is de inschatting of u een bedrijf of persoon in staat acht een financiering terug te betalen.

8 tips voor een goed ondernemingsplan

Het overgrote deel van de starters bestaat helaas na twee jaar niet meer. De meest voorkomende reden hiervan is een slechte voorbereiding.