Financieel risico

Bij ondernemen horen risico’s. Hier ontkomt ook u niet aan. Op zich is dat niet erg, want risico’s maken het ondernemen tevens interessant en spannend.

Het is van belang om risico’s in kaart te hebben en indien mogelijk beheersen. Een risico voor het ondernemerschap is feitelijk altijd een financieel risico. Wanneer u tegen een risico aanloopt, zitten daar namelijk altijd financiële consequenties aan. De mate waarin dit kan gebeuren bepaalt vervolgens in hoeverre het van belang is om daar maatregelen voor te nemen. In dit artikel vertellen we meer over de mogelijke financiële risico’s waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen, hoe u deze in kaart kunt brengen en de mogelijke maatregelen die u kunt nemen.
 

Ondernemen zonder risico's
"
Krijg uw kredietrisico onder controle en groei op een veilige manier"

Mogelijke financiële risico’s

Per onderneming zitten verschillen tussen de bestaande financiële risico’s. Dit zijn er echter teveel om allemaal in dit artikel te behandelen. Een belangrijk risico waar u als ondernemer voor kiest, is dat de inkomsten onzeker zijn. Het wegvallen van klanten, en dus omzet, is iets dat bij het ondernemen hoort. Dit is met andere woorden niet weg te nemen. Een ander risico dat bij iedere onderneming speelt is het aansprakelijkheidsrisico. Wat als u of één van uw medewerkers schade aanricht bij anderen? Dan kunnen zij de schade op uw onderneming verhalen. Dit heeft waarschijnlijk een financiële consequentie. Gelukkig is het risico af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering. Een ander, minder voor de hand liggend financiële risico is bijvoorbeeld het lekken van data. Hierdoor kan privacygevoelige informatie op straat belanden. Ook dit kan financiële gevolgen hebben. Uiteraard is er ook het debiteurenrisico. Wat doet u als één van uw klanten niet of te laat betaald? Bij veel ondernemers is dit een onderschat risico, terwijl 25% van de faillissementen binnen het MKB te maken heeft met niet of te laat betalende klanten.

Een financieel risico in kaart brengen

Met risicomanagement kunt u de financiële risico’s die voor uw onderneming van toepassing zijn in kaart brengen. Risicomanagement is een cyclus die ervoor zorgt dat repeterende financiële risico’s inzichtelijk worden gemaakt. Op basis van die gegevens wordt bepaald welke maatregelen genomen moeten worden. Het begint dus allereerst met het in kaart brengen van de aanwezige financiële risico’s. Vervolgens wordt er gekeken naar de mogelijke financiële consequenties van deze risico’s. Hierdoor kan bepaald worden of en welke maatregelen u dient te nemen.

Een voorbeeld van zo’n maatregel is dat er een verzekering gesloten wordt om het risico zo goed mogelijk af te dekken. Daarnaast kan het ook een maatregel zijn om een bepaalde activiteit zelfs volledig te stoppen. Wanneer uit een activiteit een te groot financieel risico komt die onbeheersbaar is, dan kan dit een verstandig besluit zijn. Het laatste onderdeel van risicomanagement is tevens weer de eerste stap. De financiële risico’s worden opnieuw inzichtelijk gemaakt. Hieruit wordt duidelijk of de genomen maatregelen effect gehad hebben. Bovendien zijn er altijd veranderingen binnen ondernemingen die het verstandig maken om financiële risico’s repeterend in beeld te brengen en te bepalen of er maatregelen genomen moeten worden.

Het debiteurenrisico als financieel risico

Een risico dat veel ondernemers onderschatten is het debiteurenrisico. Toch is het verstandig hier goed naar te kijken en eventueel maatregelen voor te nemen. Wanneer debiteuren niet of te laat betalen kan dat namelijk behoorlijk vervelende financiële gevolgen hebben. Zeker als het betekent dat er bij uw onderneming problemen ontstaan bij het betalen van de rekeningen. Het te laat betalen van facturen betekent ook dat u minder liquiditeiten tot uw beschikking heeft. Deze liquiditeiten kunnen echter van pas komen om uw groeiambities te financieren. Maatregelen die u kunt nemen om het debiteurenrisico te verkleinen zijn allereerst het inrichten van een strak debiteurenbeheer. Zorg dat u tijdig factureert en volg nauwlettend of de betalingstermijn niet overschreden wordt. Wanneer dit wel het geval is, dan is het verstandig tijdig een herinnering te versturen. Als u op deze manier er kort op zit, dan zal uw klant ook meer drang voelen om tijdig te betalen.

Financieel risico en Atradius

Een kredietverzekering van Atradius is een uitstekend middel om het debiteurenrisico af te dekken. Allereerst kunt u vooraf een goede kredietwaardigheidscheck uitvoeren. U weet dan van tevoren concreet of deze potentiële klant in staat is de facturen op tijd te betalen. Mocht ondanks uw strakke debiteurenbeheer de betaling uitblijven? Dan kunt u de vordering overdragen aan Atradius Collections, een uitstekend incassobureau met wereldwijde dekking. Wanneer de vordering uiteindelijk oninbaar blijkt te zijn, dan is 90% van de vordering verzekerd. 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u een specifieke vraag? 

 

Gerelateerde content

De definitieve aanmaning, hoe ontvangt u de betaling?

Wat moet u doen voordat u de definitieve aanmaning (ook wel ingebrekestelling) naar uw klant gaat versturen?

De voorziening dubieuze debiteuren

3% van alle facturen die verstuurd worden blijken achteraf oninbaar te zijn. De kans dat u als ondernemer hiermee te maken krijgt is daarom sterk aanwezig.

Incassokosten berekenen

Wanneer u zakendoet met particulieren, dan heeft u er zeker mee te maken: incassozaken. Particulieren genieten vanuit de wet bescherming tijdens het zaken doen met bedrijven.